Onderzoeksopdracht woningverbetering voor studenten Bouwkunde

‘Graag denken we als bedrijf samen met jullie na over woningverbetering’, is de uitnodiging van Evert Jan Broersma van Lont aan de bouwstudenten van ROC Friese Poort. Het gaat om het verbeteren van 177 woningen in de Hollanderwijk in Leeuwarden. ‘We zijn benieuwd naar jullie ideeën op het gebied van woonkwaliteit, onderhoudslasten en energieprestatie’. Maandag 1 februari 2021 was de online startbijeenkomst van dit levensechte leerproject.

Hollanderwijk
‘Onze opdrachtgever is Elkien’, legt Evert Jan Broersma uit. ‘Zij willen 177 woningen in de Hollanderwijk in Leeuwarden verbeteren in het kader van groot onderhoud. ‘Dit zijn karakteristieke arbeiderswoningen die begin 1900 zijn gebouwd’. Zo zijn er wel 12 verschillende woningtypes zoals kop- en tussenwoningen. Ook zie je verschillen in daken en voor-en achtergevels en details in dakkapellen en dakgoten. Mijn tip voor jullie is om in de komende weken eens door de Hollanderwijk te fietsen. Dan kun je zelf deze wijk zelf ervaren’.

Woonbeleving
‘De eerste stap van woningverbetering is aandacht voor de woonbeleving van de huurder’, stelt Marsha van Bijleveld van Lont. ‘Huurders zijn voor ons niets ander dan kopers die zich graag in de gekozen leefomgeving thuis willen voelen. We vragen de bewoners dan ook vooraf waar we rekening mee moeten houden tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Zo richten we vaak een modelwoning in en organiseren we wekelijks een spreekuur. Ook bieden we de huurders de mogelijkheid om gebruik te maken van rust- of wisselwoningen. Zo staat of valt woningverbetering bij persoonlijke aandacht voor de huurders. Dat geldt vooral voor onze vaklieden die het meeste persoonlijke contact hebben met de huurders tijdens het verbeteren van de woningen’.

Onderzoeksopdracht
‘Woningverbetering heeft vooral te maken met de energetische verbetering van de woning’, vertelt Evert Jan Broersma. ‘Er is namelijk een landelijke prestatieafspraak tussen corporaties en overheid over het energiezuinig maken van het woningbezit van de corporaties. Voor de woningen in de Hollanderwijk betekent dit een energetische verbetering naar minimaal energielabel B. Denk naast energieverbetering ook aan het verbeteren van de woonkwaliteit, het verhelpen van klachten en het verlagen van de onderhoudslasten. Houdt hierbij rekening met de monumentale status van de woningen en de voorkeur om de werkzaamheden uit voeren binnen de bewoonde situatie. Maak hiervoor een onderhoudsplan met een budget van 55.000 euro per woning’.

Levensecht onderwijs
‘Dat onze studenten samen met Lont nadenken over woningverbetering is een mooi voorbeeld van hybride onderwijs’, legt Klaas Biemold, docent van ROC Friese Poort, uit. ‘Dit is een praktische manier van leren waarbij we onze young professionals koppelen aan de professionals van Bouwbedrijf Lont’, vult Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort aan. ‘Uit eerder opgedane ervaringen blijkt dat de frisse blikken van onze studenten mogelijk input geven aan nieuwe inzichten voor onze opdrachtgevers’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.