Onderwijs en bedrijfsleven samen op waterstofexpeditie

Waterstof lijkt een kansrijke duurzame brandstof als vervanger van fossiele brandstoffen. In Oosterwolde werken Alliander en GroenLeven samen aan een pilot waarin ze vijf jaar lang de kansen en mogelijkheden van (de opslag van) waterstof onderzoeken. Reden voor de gemeente Ooststellingwerf om een waterstofexpeditie te organiseren voor het onderwijs en bedrijfsleven. Maandag 27 september 2021 kwamen docenten, studenten en ondernemers samen voor deze waterstofexpeditie.

Sinnewetterstof
In het Biosintrum vertelde Willem de Vries van GroenLeven hen over de waterstofpilot ´Sinnewetterstof´ in Oosterwolde. Daarna ging de groep in een elektrische bus langs verschillende initiatieven op het gebied van waterstof. Bij EnTranCe in Groningen ervaarden de deelnemers zelf wat waterstof is en wat je ermee kunt, bijvoorbeeld in industrie en vervoer. Tijdens een rondleiding langs proefopstellingen werden veel mogelijkheden zichtbaar.

Waterstof in het onderwijs
Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. ‘Waterstof is interessant, mits duurzaam opgewekt en er sprake is van overtollig duurzaam opgewekte energie’, stelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Bovendien kan waterstof een rol spelen bij het balanceren van ons energienetwerk’. Het startpunt van het bezoek aan ROC Friese Poort was daarom het Duurzaam Doen Huis.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. ‘Onze studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 25 fabrikanten uit Nederland’, vertelt Roeland Westra. ‘Ook ontdekken studenten en bedrijven in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. Hiermee spelen we in op de duurzame ambities van Nederland’.

Levensecht projectonderwijs
‘Anders denken, andere wegen inslaan en experimenteren met nieuwe duurzame technieken zoals waterstof. Dat is levensecht projectonderwijs voor onze studenten’, legt Cor Scholte van ROC Friese Poort uit. Met het maken van een waterstofauto deden onze studenten praktijkervaring en nieuwe inzichten op met fossielvrij rijden op basis van accutechnologie en waterstof. Bovendien werkten ze in dit project samen met Holthausen en Frisian Motors’. 

Waterstofauto
‘Graag maak ik waterstof praktisch en interesseer ik jullie waterstof als energiedrager door een eerste kennismaking en een korte praktische demonstratie. Zo heb ik een waterstofbarbecue gekoppeld aan de waterstofauto van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort om te laten zien wat je zoal met waterstof kunt doen. Ook is het mogelijk dat de waterstofauto de energievoorziening regelt van de Ecokubus‘.

Keuzedelen
‘De volgende stap is het volgen van keuzedelen voor studenten en certificeerbare eenheden door bedrijven’. Inmiddels is er een katern waterstof in de gebouwde omgeving beschikbaar dat ingezet kan worden ten behoeve van het toekomstig keuzedeel waterstof in de gebouwde omgeving dat op dit moment in aanvraag ligt bij het kenniscentrum S-BB. ‘Daarnaast participeert ROC Friese Poort in RIF Gas 2.0 van het Energy College waar ook de keuzedelen waterstof basis, waterstof in de mobiliteit en waterstof voor de industrie in ontwikkeling zijn’, vult Roeland Hogt van het Energy College aan.

Kennisontwikkeling
Doel van de expeditie was om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen over dit onderwerp, om de kennis die er al is in de gemeente over waterstof te verzamelen. Het verzamelen van deze kennis is belangrijk omdat waterstof in de toekomst een belangrijke energiedrager kan zijn. Met het produceren van groene waterstof kan duurzaam opgewekte energie voor lange tijd worden opgeslagen. Ook kan groene waterstof een belangrijke rol spelen in fabrieksprocessen waar nu nog aardgas of grijze waterstof wordt gebruikt. Groene waterstof kan dus bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Samen
Wethouder Fimke Hijlkema was ook bij de waterstofexpeditie en ontving lovende reacties van de deelnemers. “Dit laat zien dat er behoefte aan is dat wij als gemeente deze groepen met elkaar in contact brengen. Samen met het Biosintrum streven we naar een waterstofwerkplaats, waar onderwijs en ondernemers elkaar vinden en samenwerken in de ontwikkeling van waterstofgebruik en –opslag. Laat deze expeditie daar een goede voorbode voor zijn geweest.”

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.