Netwerk De Verbinding Leeuwarden over Energiecampus Leeuwarden

‘Naar een klimaat neutrale zuivelsector is het thema van deze avond’. Zo opent Ferd Crone, burgemeester van de gemeente Leeuwarden, de najaarsbijeenkomst van Netwerk De Verbinding Leeuwarden. Zo’n 40 tal leden vanuit het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen waren aanwezig om met elkaar de klimaat neutrale kansen te bespreken. De bijeenkomst vond plaats bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort waarbij horeca studenten uit Sneek en Drachten de catering voor de aanwezigen verzorgden.

Klik door voor een foto impressie van de najaarsbijeenkomst Netwerk De Verbinding

Netwerk De Verbinding
Netwerk de Verbinding is het economisch netwerk van en voor de stad Leeuwarden. De Verbinding heeft als doelstelling met haar leden te werken aan de economische ontwikkeling van de stad Leeuwarden. De samenstelling van het Netwerk is zeer divers. Publieke (gemeente, waterschap, provincie), semipublieke (zoals onderwijsinstellingen en zorgorganisaties) en private sectoren (bijvoorbeeld financieel-zakelijke dienstverlening, food en water) werken samen aan actuele Friese vraagstukken. Enkele thema’s die de revue reeds zijn gepasseerd, zijn: Culturele Hoofdstad 2018, toekomstbestendige zorg, circulaire economie en een gezonde financieel zakelijke dienstverlening.

Energiecampus Leeuwarden
Douwe Faber van Ekwadraat start de bijeenkomst met een korte presentatie over de Energiecampus Leeuwarden. ‘Dit initiatief levert een aanzienlijke bijdrage aan de energie neutrale ambities van de gemeente Leeuwarden’, zo stelt Douwe Faber. De Energiecampus Leeuwarden zorgt voor een duurzame energieproductie tot 10% van de stad. We beginnen met het produceren van energie voor ongeveer 8000 huishoudens’. De Energiecampus Leeuwarden richt zich verder op innovatie, experimenten en technologische ontwikkeling. ‘Het samenwerken met onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld ROC Friese Poort Centrum Duurzaam staat voorop’, zo sluit Douwe Faber zijn presentatie over de Energiecampus Leeuwarden af. In 2018 start de Energiecampus met de Energie Expo in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Kansen klimaat neutrale zuivelsector
‘De zuivelsector klimaat neutraal maken in een sterk veranderende zuivelsector in Nederland. Dat is de missie van FrieslandCampina’, legt Peter Beemsterboer, locatiedirecteur van FrieslandCampina Leeuwarden, uit. ‘Zo willen we met mestverwaarding substantieel bijdragen aan CO2 reductie. Denk hierbij aan biogas, recyclen van mineralen en bio-mest al vervanger van kunstmest’. Om blijvend te profiteren van de bloeiende zuivelindustrie moet Fryslân inspelen op trends als een groeiende wereldbevolking, vergrijzing (onder melkveehouders), de uitputting van grondstoffen en energie en biodiversiteit die onder druk staat. ‘Naast de effecten van globale trends houden we het ook dichtbij huis door vernieuwende initiatieven in de regio onder de loep te nemen die gericht zijn op bijvoorbeeld energieopwekking en kwaliteitsvergroting’.

Duurzaam Doen Huis
‘We leren onze studenten in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om in de woningbouw en kleine utiliteit komen tot energie neutraal, klimaatneutraal of CO2-neutraal’, vertelt Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘De eerste stap is het energiezuinig maken van installaties. In elk huis, elk bedrijfspand en elke onderwijslocatie kom je namelijk meer en meer duurzame installaties tegen. De tweede stap is het opwekken van energie door zon, wind, aardwarmte en biomassa. En stap drie is het opslaan van energie. Met als resultaat energiebesparing en het reduceren van CO2 uitstoot’.  Andere speerpunten van Centrum Duurzaam zijn innovatieprojecten, Duurzaam Doen Lezingen, duurzaamheidsmodules en 3D printlab.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.