Monteursbijeenkomst Strukton Worksphere brengt werknemers op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen

‘Wij willen de beste zijn in beheer en onderhoud’, vertelt Anno Dotinga, Manager bij Strukton Worksphere. ‘Dat realiseren wij door veel aandacht te schenken aan ons personeel’. Op donderdag 5 september 2019 bracht het bedrijf deze visie in de praktijk door een monteursbijeenkomst te organiseren bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Ruim 20 monteurs werden in de Conferentiezaal op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen binnen Strukton Worksphere.

Kwetsbare omgevingen
Na Dotinga kwam Harry Hoff, teamleader bij het bedrijf, aan het woord. ‘Ik wil vandaag een belangrijk punt met jullie bespreken: het werken in kwetsbare omgevingen. Bij opdrachtgevers als GGZ Friesland moet je je voorafgaand aan het monteurswerk eerst aanmelden. In die zorgcentra zien we steeds vaker dat er geen recepties meer zijn door bezuinigingen. Zorg dat het bekend is als jij aan de slag gaat. Vooral in dat soort omgevingen kun je niet bijvoorbeeld om 8.00 uur ’s ochtends gaan boren, terwijl er vlakbij mensen met een kwetsbaarheid zitten. Stem eerst alles af met de opdrachtgever.’

Centrum Duurzaam
Strukton Worksphere komt geregeld langs bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Vaak voor toolbox-meetings, ditmaal voor een informatieve monteursbijeenkomst. ‘Het is een technische omgeving en mooie locatie’, aldus Hoff. ‘De jongens kijken hier altijd even rond. Velen van hen volgen ook de opleidingen Service monteur en service technicus in Drachten. Een tijd terug zijn we ook in het Duurzaam Doen Huis geweest. In de toekomst willen we dat weer doen.’

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een technische praktijkomgeving voor studenten en bedrijven. ‘Zij werken altijd met de nieuwste technische opstellingen van 22 fabrikanten uit Nederland op het gebied van installatietechniek, elektrotechniek en domotica’, legt Roeland Westra uit. ‘We leren onze studenten welke stappen nodig zijn om in de woningbouw en kleine utiliteit te komen tot energieneutraal, klimaatneutraal of CO2-neutraal’.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.