ROC Friese Poort biedt Bouwkundestudenten kans om te werken met nieuwste duurzame technieken

‘Werken jullie graag met de nieuwste duurzame technieken?’, prikkelt ROC Friese Poort-docent Mathijs de Jong 25 tweedejaarsstudenten Bouwkunde van ROC Friese Poort. ‘Met onze partners bieden we studenten de kans relevante en betaalde werkervaring op te doen.’ In vestiging Drachten spiegelde hij hen op maandag 23 september 2019 de mogelijkheden voor om een duurzame bijbaan te krijgen.

Werkveld
Na een interactieve sessie met tool Mentimeter bleek dat ruim 70 procent van de aanwezige studenten een bijbaan had. Het werk varieerde van vakkenvullen en werken op de boerderij tot tuinieren. Volgens docent De Jong helpt ROC Friese Poort hen echter graag aan een bijbaan waar ze betaalde ervaring opdoen met de nieuwste duurzame technieken. Via Centrum Duurzaam kwam hij in contact met SAMEEN, een op duurzaamheid gerichte studentenorganisatie die jongeren aan relevante werkervaring helpt. ‘Projectleider Roeland Westra koppelde ons aan elkaar’, vertelt hij. ‘Tijdens deze startbijeenkomst hebben we een voorzichtige stap gezet richting loopbaanoriëntatie. De komende periode volgen de jongeren workshops over onder meer het gebruik van LinkedIn en het schrijven van een sollicitatiebrief, in samenwerking met de opleiding Nederlands. Als ze belangstelling hebben om aan de slag te gaan voor SAMEEN, komen ze goed beslagen ten ijs. Daar krijgen studenten de kans om relevante werkervaring op te doen, een netwerk op te bouwen en te laten zien waar hun kwaliteiten liggen. Bovendien staan we als ROC Friese Poort door deze samenwerking direct in verbinding met het werkveld en vice versa. Zo vul je elkaar mooi aan.’

Energieadviseur
Na het verhaal van De Jong liet Janine Bos, algemeen directeur van SAMEEN, de studenten kennismaken met haar organisatie. ‘Bij SAMEEN zetten wij studenten tijdens hun studie in als Young Professionals binnen het bedrijfsleven. Wij nemen opdrachten aan van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties en koppelen deze vervolgens aan geselecteerde talenten. Tijdens het traject begeleidt het multidisciplinaire team van SAMEEN de jongeren.’ Voor een nieuwe opdracht is Bos op zoek naar technische mbo-studenten met een voorliefde voor elektronica. ‘Onze opdrachtgever wil huishoudens met een minimuminkomen meer inzicht bieden in de eigen energieconsumptie. Hierom zoeken wij energieadviseurs! Je gaat tijdens deze bijbaan in gesprek met bewoners en installeert energiemonitoren en -displays. Een EnergieCoach neemt het eerste contact met de huishoudens voor zijn rekening en ondersteunt je waar nodig.’

Levensecht onderwijs
Door samenwerkingen in de regio biedt Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort haar studenten de kans levensechte leerervaringen op te doen. Hiermee treden zij buiten theoretische kaders en ervaren zij het reilen en zeilen binnen het bedrijfsleven. Bovendien maken ze op een vrijblijvende manier kennis met een kernthema van onze tijd: duurzaamheid.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.