Mobiele toiletten verduurzamen voor Verno verhuur door MBO en HBO

In december 2016 was de aftrap van het Kunsttoilettenproject 2017, inmiddels alweer de 3e editie van het project. Een enthousiaste ‘Go’ beklonk de samenwerking tussen de hogescholen NHL, Stenden, Van Hall Larenstein en de regionale opleidingscentra het Friesland College en ROC Friese Poort & Midden yn ‘e Mienskip richting Media- en Vormgeving. ,,We hebben er zin in, vooral omdat er nu de kans is om samen te werken op het gebied van duurzaamheid, groen en innovatie’ vertelt Karin Mast van Verno Verhuur.

Klik door en beleef de aftrap kunsttoilettenproject 2017 zelf.

Verduurzamen mobiele toiletten
Uitgedaagd door Verno Materieelverhuur gaan studenten en docenten aan de slag met het verduurzamen van de mobiele toiletten van Verno. Doel is om in het voorjaar 2017 , vijf vernieuwende mobiele toiletten te presenteren. Een breinbreker voor de vijf teams: welke duurzame aanpassingen, innovatieve oplossingen en groene ideeën maken de toiletten toekomstbestendig? De samenwerking tussen MBO en HBO scholen in Leeuwarden maakt een combinatie mogelijk van de kennis en vaardigheden van studenten en docenten van de Frisian Design Factory, leerbedrijf Leeuwarden 2018 Do It, studenten milieukunde en studenten media- en vormgeving.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
In het kader van Kulturele Haadstêd 2018 werken de betrokken opleidingsinstituten al langer samen in het platform Knowledge 2018. Nieuw is de inmenging van Verno en de kruisbestuiving van de teams onderling. Vanaf 2015 zijn kunstenaars en leerlingen van basisscholen met deze praktijkopdracht aan de slag.

Koploperproject
Vanaf eind 2015 zijn zeven bedrijven uit Leeuwarden aan de slag gegaan met Duurzaam Ondernemen (Koploperproject) waaronder Verno Verhuur en ROC Friese Poort Centrum Duurzaam. ‘Deze praktijkopdracht voor onze studenten is een vervolgstap op het koploperproject waarin we elkaar hebben leren kennen en van elkaar hebben geleerd’, zegt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘De samenwerking is nu breder, ook met Midden yn ‘e Mienskip richting Media- en Vormgeving van ROC Friese Poort’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.