Mechatronica-studenten bezoeken Rest Energiestoffen Centrale Harlingen

“Omrin heeft een passie voor kringlopen”, vertelt Pieter Bleeker, afvaladviseur bij het bedrijf. “We willen afval zo effectief mogelijk inzamelen, grondstoffen terugwinnen voor het maken van nieuwe producten en duurzame energie opwekken.” Op donderdag 6 oktober 2022 bezochten 8 tweedejaarsstudenten Technicus engineering niveau 4 en 12 derdejaarsstudenten eerste monteur Mechatronica niveau 3 de Rest Energiestoffen Centrale van Omrin in Harlingen. Het bezoek – onder begeleiding van docent Rouke van der Meer – vond plaats in het kader van de lessen Loopbaan & Burgerschap.

Rest Energiestoffen Centrale
“Ons doel is het zo veel mogelijk hergebruiken van huishoudelijk afval”, vervolgt Bleeker. “Uit iedere kilo huishoudelijk afval recyclen we nu al 65 procent. En daarmee maken we bijvoorbeeld een plastic afvalcontainer, of een onderdeel van een stofzuiger, een veelkleurige knikkertegel, maar ook stoom, stroom of groengas. En daardoor hoeven we minder fossiele brandstoffen (zoals aardgas) te gebruiken. We noemen dit hele proces ook wel de circulaire economie. Daarbinnen is ieder onderdeel van ons Omrin-concept even belangrijk. Zo ook de energiecentrale REC. Deze levert op dit moment 25% van alle duurzame opgewekte energie in Friesland in de vorm van stoom en stroom.”

Energie
“Huishoudelijk afval dat niet kan worden gerecycled tot grondstof, zoals luiers, chipszakken en kattenbakvulling, is niet waardeloos, vindt Bleeker. “Omrin zorgt er met de energiecentrale REC namelijk voor dat het wordt omgezet in energie. Per jaar besparen we 75 miljoen m³ aardgas en – per 2016 – leverden we elektriciteit aan 50.000 huishoudens. Alle normen ten aanzien van uitstoot liggen ver beneden de wettelijk gestelde normen. Ook voldoet de REC aan strengere normen dan vergelijkbare installaties in Nederland. We blijven continu innoveren en verbeteringen doorvoeren om de installatie nog beter te maken. Ook zijn we trots dat de REC direct en indirect werk oplevert voor ongeveer 140 mensen.”

Circulaire afvalverwerking
Docent Rouke van der Meer gebruikt het bezoek als onderdeel van een lessenserie over duurzaamheid. “Het doel van het bezoek is tweeledig”, legt hij uit. “We willen studenten het belang laten zien en ervaren van duurzame afvalscheiding. Ook willen we hen kennis laten maken met de benodigde techniek voor het draaiende houden van deze afvaloven”, aldus de docent, die kort vertelt wat Bleeker de jongeren heeft getoond tijdens de excursie. “Na zijn uitleg over circulaire afvalverwerking zijn de studenten met Pieter de centrale doorgegaan. Het was een indrukwekkende ervaring voor hen om de afvaloven en de controlekamers te bekijken. De rondleiding begon bovenin de fabriek en eindigde onder de oven, waar bleek dat ook de ontstane as weer wordt hergebruikt.”

Levensecht onderwijs
Een excursie, zoals deze bij de Rest Energiestoffen Centrale Harlingen van Omrin in Harlingen, is een voorbeeld van levensecht onderwijs in 6 stappen. “Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen”, vertelt projectleider Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. “Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Ook komen ze in aanraking met de belangrijkste onderwerpen van onze tijd: duurzaamheid en circulariteit.”

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.