MBO Noord Nederland leidt 3400 vakmensen op voor energietransitie

Groningen 22 oktober 2018 – Met de toekenning van een RIF-subsidie van 2 miljoen euro kan Noord-Nederland aan de slag. De honorering van de projectaanvraag is vandaag bekendgemaakt. Door het Energy College-project worden de komende vier jaar 3.400 vakmensen opgeleid die in Noord-Nederland aan de slag kunnen bij de overstap van fossiele naar duurzame energie. Het gaat om een gezamenlijk project van noordelijke mbo’s, bedrijven, provincies en gemeenten. Met dit project spelen zij in op het dichtdraaien van de Groningse gaskraan in 2030 en de toenemende vraag naar duurzame energievoorziening en kan de regio toonaangevend blijven op het gebied van energie.

Andere kennis en vaardigheden
De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt om andere en ook nieuwe kennis en vaardigheden. Het Energy College-project zet daarom in op het ontwikkelen van een onderwijsaanbod dat ruimte geeft om de continue veranderingen in het bedrijfsleven te volgen en actuele (technologische) ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen opnemen. Daarnaast zijn er veel nieuwe vakmensen nodig in de techniek om deze transitie te kunnen realiseren. Daarom wordt ingezet op werving van studenten voor technische opleidingen. Verder worden ook nieuwe doelgroepen aangesproken om zich via om- en bijscholing voor te bereiden op het werken in energie-gerelateerde beroepen.

Resultaten
Na vier jaar moet het project geleid hebben tot een blijvende, gelijke instroom van studenten in de techniek-opleidingen in Noord-Nederland ondanks de verwachte demografische krimp. Daarnaast zal het de kennis en vaardigheden verbeteren van 2.400 studenten en 1.000 zittende medewerkers op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven. Ook zullen vanuit het project ruim 300 docenten en praktijkopleiders zich professionaliseren op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven.

Brede samenwerking
Het Energy College-project is een initiatief van Energy College en New Energy Coalition in een samenwerking met 45 regionale bedrijven. Daarnaast ondersteunen Hanzehogeschool Groningen, de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en gemeenten Emmen, Groningen, Assen en Leeuwarden het project. Hiervoor werd een subsidiebijdrage aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfond (RIF), welke aanvraag vandaag werd gehonoreerd en toegekend.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Kijkje in de duurzame praktijk van bedrijven
Kijkje in de duurzame praktijk van bedrijven
Verduurzamen raakt iedereen

Comments are closed.