Masterclass ROC Friese Poort op internationale techniekconferentie Eindhoven

‘Onze vernieuwde BOL4-opleiding Technicus Smart Energy brengt studenten de nieuwste duurzame technieken bij’, vertelt Willem van Dijk, Opleidingsmanager techniek bij ROC Friese Poort. ‘Het Duurzaam Doen Huis speelt hierbij een belangrijke rol als Learning Lab’, vult Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam aan. Op vrijdag 8 november 2019 gaven zij een masterclass tijdens de internationale techniekconferentie in Eindhoven. De hybride leeromgeving Techniek & Technologie gold als hoofdthema van de bijeenkomst.

Toekomstgerichte oplossingen
‘De installatiebranche vraagt om nieuwe medewerkers die geschoold zijn in innovatieve technieken in combinatie met elektrotechniek en ICT’, aldus Van Dijk. ‘Er is behoefte aan vakkrachten die met toekomstgerichte oplossingen kunnen inspelen op actuele veranderingen zoals het verduurzamen van woningen. Zonne-energie, warmtepompen en gasloos bouwen, het zijn allemaal nieuwe toepassingen waar onze studenten op voorbereid moeten zijn. Tijdens de opleiding, die in samenwerking met twaalf Friese installatiebedrijven is opgezet, leren de studenten onder meer 21-eeuwse vaardigheden. Denk dan aan thema’s als klantgerichtheid, communicatie en digitale vaardigheden. In de eerste twee jaar wisselen theorie op school en beroepsvorming in het werkproces elkaar af. Vanaf leerjaar 3 passen de studenten hun kennis toe binnen een van de deelnemende bedrijven door middel van een traineeship.’

Trias Energetica
‘Smart opleiden van ROC Friese Poort krijgt onder meer gestalte in het Duurzaam Doen Huis’, vervolgt Westra de masterclass. ‘Daar geven wij vmbo-scholieren de opdracht een storing op te lossen. We resetten daarbij een domoticasysteem; aan de studenten de taak door middel van twaalf vragen de storing op te lossen. Spelenderwijs maken ze zo kennis met duurzame technieken als zonnepanelen, een windturbine en wandverwarming. Daarnaast zijn we bezig om onderwijsassistenten die op de basisschool staan energielessen te laten verzorgen.’ Ook de Trias Energetica kwam naar voren in het verhaal van Westra. ‘Dit is een hulpmiddel bij het verduurzamen van gebouwen en bestaat uit drie stappen: het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zonnepanelen) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Zowel mbo-studenten als externe partijen gaan hiermee aan de slag tijdens een workshop in het Duurzaam Doen Huis.’

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is een levensechte leeromgeving voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de regio. Zij doen hier praktijkervaring op met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. Hiermee vervult Centrum Duurzaam meerdere beloftes van ROC Friese Poort: betrokken zijn bij de regio en mensen in staat stellen een leven lang te leren.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.