LIO studenten volgen workshop Trias Energetica

‘Wij leiden samen met NHL Stenden LIO studenten op tot docenten’, vertelt Marja Bruin van ROC Friese Poort. ‘Een belangrijk aspect in de opleiding is leren in de praktijk oftewel hybride onderwijs’. Woensdag 24 november 2021 volgden de LIO studenten de workshop Trias Energetica van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Naast hybride onderwijs zijn ook duurzaamheid en duurzaam gedrag belangrijke elementen van de opleiding’.

Levensecht onderwijs
‘Duurzaamheid raakt ons allemaal en dus elk vakgebied’, stelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Wij organiseren duurzame avonturen voor onze studenten gericht op beleven, ontdekken en doen. Studenten werken in projecten met bedrijven aan de meest actuele duurzame thema’s zoals energietransitie en circulaire economie. Zo combineren we het beste van twee leerwerelden. We zijn dan ook aanjager van hybride, levensecht onderwijs in 6 stappen voor de opleidingen bouw, techniek en ICT. Dit realiseren we door excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. ‘De studenten ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst’.

Duurzaam Doen Lezing
‘Met een Duurzaam Doen Lezing willen we iedereen op de hoogte houden van de laatste duurzame ontwikkelingen. Iedereen zijn niet alleen onze studenten, maar ook docenten, bedrijven en leden van energiecorporaties’. De Duurzaam Doen Lezing is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens deze sessie behandelen deskundige gastsprekers een actueel duurzaamheidsthema. Hiermee brengt Centrum Duurzaam een koppeling tot stand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien profileert ROC Friese Poort zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen de regio.

Trias Energetica
‘Met deze workshop beleven jullie als docenten in opleiding zelf de werkvorm die we gebruiken voor onze studenten in de vorm van een kaart- en bordspel. Jullie gaan in deze workshop kennismaken met een aantal duurzame maatregelen voor woningverduurzaming. Elke maatregel past bij een van de drie stappen van de Trias Energetica. Dit is een plan om gebouwen en woningen te verduurzamen’. De 3 stappen zijn achtereenvolgens het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zon, wind, biomassa) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen (cv-ketel). ‘Energieneutraal is een stap verder’. Dan komt er een extra stap bij. Namelijk het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.

Duurzaam Doen Huis
De stap na de workshop Trias Energetica is de workshop “Hoe verduurzaam ik mijn woning? ‘Op basis van een case van een hoekwoning maken studenten keuzes in duurzame maatregelen. Het voordeel van deze workshop is dat studenten een eerste aanzet van een verduurzamingsplan maken. Daarmee vergroten we de kans dat studenten deze opgedane ervaring later toepassen als ze zelf woningeigenaar zijn’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.