Levensecht project woningverbetering voor studenten bouwkunde

‘Onze bouwstudenten maken in dit project kennis met de bestaande woningbouw’, vertelt Emil Koster van ROC Friese Poort. ‘We geven de studenten een actieve rol in een project waarin we woningen verbeteren’, vult Johan de Haan van Jorritsma Bouw aan. ‘Dit zijn sociale huurwoningen van Elkien in Bolsward en Sneek. Dinsdag 8 februari 2022 was de aftrap op het kantoor van Jorritsma Bouw in Bolsward. ‘Voor ons een kans om te leren in de praktijk waarbij we op een gestructureerde wijze in het diepe worden gegooid’, aldus 1 van de studenten.

Adviseur
‘Als aannemer nemen we meer en meer het voortouw bij bouwprojecten’, zo schetst Johan de Haan van Jorritsma Bouw de veranderende rol van het bouwbedrijf. ‘We fungeren steeds meer als adviseur voor onze opdrachtgevers. Zo denken we mee over verbetering en onderhoud van woningen en gebouwen. Dit doen we met samenwerkingspartners zoals architecten, ontwerpers en comakers. Op deze manier realiseren we met meerdere partijen bouwprojecten voor opdrachtgevers. We noemen dat ketensamenwerking’.

Ketensamenwerking
In deze samenwerking treedt Jorritsma Bouw op als bouwregisseur. ‘Met partners denken we mee, kijken we mee en adviseren we in vastgoedonderhoud. Vaak is er sprake van meerjarige onderhoudscontracten waarbij we van project naar project gaan. Het resultaat van deze manier van werken is leren en verbeteren. Zo innoveren we samen in (industrieel) bouwen’.

Woningverbetering
‘Jullie opdracht is om bestaande grondgebonden woningen van Elkien in Bolsward en Sneek te verbeteren’. Het doel is om de woningen naar een hoger peil te brengen, namelijk label A. ‘Denk aan schilverbetering zoals bijvoorbeeld dak- en gevelisolatie’. Een ander voorbeeld van woningverbetering is labelverbetering. ‘Dit heeft te maken met het energieverbruik van de woning. Ga hiermee aan de slag en kom met adviezen om deze woningen te verbeteren’.

Bewoners
In de woningen in Sneek en Bolsward wonen mensen. ‘Let er op dat je bij bewoners over de vloer komt. Neem de bewoners mee bij alles wat je doet. Bouw aan vertrouwen door afspraak is afspraak. Zorg dat de verwachtingen helder zijn en dan je altijd bereikbaar bent’. Bij Jorritsma Bouw zijn er bewonersconsulenten het eerste aanspreekpunt voor bewoners bij woningverbetering van bestaande woningen.

Woningopname
‘Om tot een advies te komen is een woningopname nodig. ‘Het doel van een woningopname is om de huidige conditie van de woning in kaart te brengen. Zowel binnen als buiten. Dit doen jullie aan de hand van een vragenlijst per ruimte. Met deze praktische informatie weet je welke stappen er nodig zijn om de woning naar een hoger peil te brengen’.

Simpl-i
‘Om de middag af te sluiten laat ik jullie graag onze nieuwe modelwoning zien. Dit is 1 van de basisontwerpen van ons bouwconcept Simpl-i’. Uitgangspunten van dit concept zijn snel en effectief bouwen met pragmatische keuzes in bouwsysteem en installatieconcept. ‘Dit is een nieuwbouw woning zonder warmtepomp. We noemen dat installatie arm. We maken de woning warm met keramische radiatoren’. Andere opties van het installatieconcept zijn het lokale warmterugwinsysteem, een elektrisch doorstroomtoestel en zonnepanelen.

Levensecht onderwijs
Levensecht onderwijs in 6 stappen daagt studenten uit om in projectgroepen samen te werken aan een actuele praktijkvragen. ‘De frisse blikken van onze studenten resulteren vaak in onverwachte ideeën’, is de ervaring van Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Om deze ideeën uit te werken tot adviezen tot woningverbetering is kennis nodig. ‘Deze kennis bieden we aan vanuit het lesprogramma in de vorm van opdrachten. Daarnaast organiseren we excursies en gastlessen waarbij praktijkexperts van bedrijven actuele kennis inbrengen. In de komende weken krijgen studenten gastlessen over asbest, natuurinclusief bouwen en wet- en regelgeving. Zo maken zij kennis met een van de belangrijkste thema’s in onze tijd: duurzaam bouwen. Een kans voor onze studenten om zicht te ontwikkelen tot vakmensen van de toekomst’.

RIF Gas 2.0
Jorritsma Bouw is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, legt Roeland Westra van ROC Friese Poort uit. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Jorritsma Bouw duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.