Leraren-in-opleiding spreken over hybride onderwijs bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort

‘De duurzame workshop sloot goed aan op mijn eigen thuissituatie’, vertelt Jelmer Visser, docent-in-opleiding Engels. ‘We willen gaan vernieuwen en isoleren; het was dus nuttig om deze workshop te ervaren.’ Op woensdag 16 oktober 2019 volgden 10 leraren in opleiding van NHL Stenden Hogeschool een workshop Hoe verduurzaam ik mijn woning? Op bezoek bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort bespraken ze bovendien het thema hybride onderwijs.

Bekijk een foto-impressie van het bezoek aan Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort

Hybride onderwijs
De studenten werden begeleid door Berinda de Jong, coördinerend instituutopleider NHL Stenden lerarenopleiding en Reoas van der Veen, projectleider Opleiden in de school, een samenwerkingsverband tussen ROC Friese Poort en NHL Stenden.De jongeren voerden voorafgaand aan het bezoek aan Centrum Duurzaam een mini-onderzoek over hybride onderwijs uit. Hierbij vertelden ze aan de hand van het Ontwerpmodel hybride leeromgeving hoe enkele organisaties functioneerden. Binnen het ontwerpschema, dat de dimensies acquisitie-participatie en geconstrueerd-realistisch kent, staat leren vanuit de praktijk centraal. ‘Iedereen is onbewust al bezig met hybride onderwijs’, vindt Geanna de Haan, docent-in-opleiding Gezondheidszorg en Welzijn. ‘ROC Friese Poort is bijvoorbeeld goed op weg, de lijntjes zijn heel kort met de praktijk.’

Woningverduurzaming
Vervolgens doorliep Durk Reitsma, docent Installatietechniek bij ROC Friese Poort, een workshop woningverduurzaming met de studenten. Hiervoor maakten ze een verduurzamingsplan voor een matig geïsoleerde woning met energielabel C. Aan de studenten de taak betaalbare verduurzamingsmaatregelen voor deze woning te kiezen. Hiervoor stonden de 22 duurzame installaties in het Duurzaam Doen Huis hun ter beschikking. Door bij alle duurzame installaties, zoals een warmtepomp, Passief Huis Toestel of zonneboiler, de kosten en functie te noteren, konden zij uiteindelijk een weloverwogen keuze maken voor de case. Voor hun keuzepakket stond hen een fictief budget van 10.000 euro ter beschikking. Dak-, vloer- en wandisolatie waren veelgekozen maatregelen. Ook het gebruik van led-verlichting, een zogenaamde quick-win, was volgens de studenten betaalbaar en relevant. Andere deelnemers kozen voor zonnepanelen en douche warmteterugwinning.

Elfstedenhal
Als afsluiting van de inspiratiedag brachten de studenten een bezoek aan de Elfstedenhal in Leeuwarden. ‘De Elstedenhal verbruikt 10.000 kWh aan elektriciteit per dag’, legt ijsmeester Meindert Timmerman uit. ‘Dat zijn 3 woningen die gemiddeld ongeveer 3500 kWh op jaarbasis verbruiken. Toch is de Elfstedenhal de meest energiezuinige ijsbaan van Nederland. Het gasverbruik van de Elfstedenhal is door een mix van energietechnieken teruggebracht naar 1%. Bovendien is het elektriciteitsverbruik 50% minder dan een vergelijkbare ijshal. De Elfstedenhal wekt zelf elektriciteit en warmte op. Een warmtekrachtkoppeling (WKK) maakt gebruik van stortgas (biogas) van de voormalige afvalstortplaats ‘De Schenkenschans’. Een combinatie van vloer- en luchtverwarming regelt het klimaat in de Elfstedenhal. Andere zichtbare energietechnieken zijn zonnepanelen en ledverlichting.’

Levensecht onderwijs
Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is aanjager van hybride, levensecht onderwijs. ‘Naast regulier theoretisch onderwijs, willen we dat onze studentenbeleven, ontdekken én doen, zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we doorr excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. ‘De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst’, aldus Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.