Leerlingen csg Bogerman presenteren ontwerp herdenkingsmonument Terherne

‘Alle leerlingen verdienen een prijs voor hun inzet en ideeën’, aldus Remco Meijerink van ROC Friese Poort. ‘De jongeren hebben laten zien dat ze niet alleen heel creatief zijn, maar ook in staat realiseerbare plannen te ontwerpen.’ Op maandag 11 maart 2019 presenteerden leerlingen van csg Bogerman uit Sneek hun voorlopige ontwerpen voor een nieuw herdenkingsmonument in Terherne. Ruim 60 mensen kwamen hiervoor bijeen in de Commissiezaal van het Provinciehuis in Leeuwarden.

Bekijk hier een foto-impressie van de bijeenkomst

Herdenkingsmonument
De opdracht komt voort uit de Friese geschiedenis. Op 11 november 1944 leidde een Engels bombardement op de sluis van Terherne tot 3 doden onder de lokale bevolking. Ook één Duitse soldaat kwam bij deze tragedie om het leven. Inmiddels ligt deze oorlogsdaad 75 jaar achter ons. Het oude complex en de sluis doen tegenwoordig dienst als schiphuis van het provinciale Statenjacht, de Friso. Tijdens recente werkzaamheden zijn de ruïnes van het gebombardeerde sluiswachtershuisje blootgelegd. Provinsje Fryslan wil de plek nu prominenter in beeld te brengen en een waardig gedenkteken maken. Aan de leerlingen van csg Bogerman uit Sneek de opdracht hiervoor een passend monument te ontwerpen tijdens deze Challenge bij ROC Friese Poort.

Presentaties
Op dinsdag 29 januari 2019 beten de leerlingen het spits af onder begeleiding van FryskLab, het mobiele fabrication laboratory van Bibliotheekservice Fryslân. De beste ideeën van deze Challenge-dag werden uitgewerkt en doorontwikkeld met behulp van Bouwkundestudenten van ROC Friese Poort. Op maandag 11 maart 2019 toonden de leerlingen uit Sneek hun ontwerpen in het Provinciehuis, onder toeziend oog van een jury bestaande uit Remco Meijerink van ROC Friese Poort, Jan Osinga (rector csg Bogerman), Mieke Hoekstra (haar vader maakte het bombardement als klein jongetje mee) en gedeputeerde Sietske Poepjes. De leerlingen maken bij hun concepten gebruik van de omgeving en zetten deze bovendien creatief naar hun hand. Zo gebruiken meerdere groepen bomen als gedenkteken voor de slachtoffers van het bombardement, terwijl leerlingen ook kiezen voor plaatsing van een grote koepel, gelardeerd met struiken of ander groen. Ook duurzaamheid en educatie komen naar voren. Zonnepanelen worden ingezet als energiebron voor led-verlichting en een spelconcept – bedoeld voor jonge kinderen – voegt een educatief tintje toe aan het monument. Het winnende team, bestaande uit Jan-Stefan, Jasmine en Rosalie, kiest voor een mix van ideeën. Vier bonte vederesdoornen eren de slachtoffers en een glasplaat maakt het fundament van het oude sluiswachtershuis goed zichtbaar. Ook creëren deze jongeren aan de hand van een drieluik een illusie van het voormalige huisje. (Bekijk de video onder dit artikel voor een gedetailleerde blik op het winnende ontwerp)

Teamwerk
Germ Boersma, opleidingsmanager Bouw/Infra bij ROC Friese Poort Sneek, schetst het belang van de Challenge: ‘Provincie Fryslân vroeg ROC Friese Poort iets te betekenen in dit maatschappelijke project. Dit doen we uiteraard graag. We brachten een connectie tot stand tussen vmbo, havo/vwo en het bedrijfsleven om het van de grond te krijgen. Tijdens de Challenge maken we de jeugd bewust van het hele techniekproces, van bedenken tot voorbereiden en uitvoeren. Deze vorm van hybride leren biedt hen inzicht in de werking van het bedrijfsleven. Teamleden creëren daar samen resultaten. Architect, vakman en andere teamleden staan op gelijke hoogte en werken aan een gezamenlijk doel. Iedereen heeft zijn waarde binnen deze projecten, net zoals tijdens deze Challenge voor Provincie Fryslân.’

Creativiteit
Remco Meijerink, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Friese Poort en jurylid tijdens deze Challenge, toont zich enthousiast: ‘Alle leerlingen verdienen een prijs voor hun inzet en ideeën. De symboliek bij het winnende ontwerp sprong erg in het oog. Het gebruik van de vier bomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers, de glasplaat om het fundament goed uit te lichten, aangevuld door het drieluik dat een illusie van het voormalige huisje creëerde; zeer indrukwekkend. De jongeren hebben laten zien dat ze niet alleen heel creatief zijn, maar ook in staat realiseerbare plannen te ontwerpen. De gedetailleerde bouwtekeningen en kostenberekeningen oogden professioneel. Het mooie aan dit project is bovendien: je koppelt nadenken over techniek aan geschiedenis en creativiteit. Dit past geheel binnen de visie van ROC Friese Poort: jonge mensen in aanraking brengen met techniek en vakonderwijs koppelen aan brede vorming.’

Gedeputeerde Sietske Poepjes, eveneens jurylid tijdens de Challenge, sluit zich aan bij de woorden van Meijerink. ‘De leerlingen hielden rekening met duurzaamheid en toonden respect voor het verleden. Ook presenteerden ze allen op professionele wijze. Zelfs volwassenen vinden spreken voor publiek nog spannend, maar de leerlingen deden dit geweldig! Ook de kostenberekeningen van hun concepten waren indrukwekkend’, aldus de bestuurder.

Arbeidsmarktplatform Súdwest Fryslân
Decaan Barbara de Leeuw vult aan: ‘Als decaan van het vmbo ben ik lid van het Arbeidsmarktplatform Súdwest Fryslân, hierin werken onderwijs, ondernemers en overheid samen. Vanuit het voorgezet onderwijs is het belangrijk om onze leerlingen goede beroepsbeelden te geven en voor te bereiden op de keuzes die ze moeten maken, denk aan profielkeuzes en studiekeuzes. Het belang van een goede loopbaanoriëntatie is belangrijk om de jongeren klaar te stomen voor de best passende plek in het beroepsonderwijs en op de arbeidsmarkt. En dan het liefst de arbeidsmarkt binnen onze eigen regio.’

‘Het maakt me héél erg trots te zien wat onze leerlingen kunnen! Het geeft zoveel positieve energie te zien dat we in samenwerking met de overheid en de ondernemers dit kunnen bereiken. Ik kan Germ Boersma niet genoeg bedanken dat hij ook het voorgezet onderwijs betrekt in de plannen en de uitwerking ervan. Wist je dat de volgende stap uitgewerkt gaat worden met leerlingen van het Vakcollege van csg Bogerman? Arjen, student Bouwkunde ROC Friese Poort, gaat de bouw van het herdenkingsmonument begeleiden als afstudeerproject. Als dit geen prachtig voorbeeld is van betekenisvol leren!’

Levensecht onderwijs
Deze Challenge is een onderdeel van hybride leren binnen ROC Friese Poort. ‘Dit betekent dat een externe organisatie, zoals Provincie Fryslan, een praktijkvraag verstrekt aan studenten’, legt Roeland Westra uit. ‘Studenten werken in groepen, zoals bedrijven dat doen, aan een levensechte praktijkvraag’. Een Challenge vraagt naast vakmanschap ook ondernemerschap van de studenten en leidt hen zo op tot allround vakmensen van de toekomst.

Bekijk hieronder de informatievideo van de winnende groep:

 

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.