Lassers- en Constructiewerkers-in-opleiding ROC Friese Poort bedenken plannen voor CO2-neutrale onderwijsinstelling

‘Deze Challenge stimuleerde de studenten om creatief bezig te zijn’, zegt Henk Mulder, coördinerend docent Burgerschap bij ROC Friese Poort. ‘Hierdoor leren ze vaardigheden die niet altijd in hun eigen opleiding naar voren komen’. Op dinsdag 28 januari 2020 namen 26 eerste- en tweedejaars Lassers en Constructiewerkers niveau 2 en 3 van ROC Friese Poort deel aan een duurzame Challenge, in samenwerking met Centrum Duurzaam. Ze probeerden een concrete invulling te bedenken voor de energieneutrale doelstellingen van de onderwijsinstelling.

Bekijk een foto-impressie van de Challenge

Waterzuivering
Experts van FryskLab, het mobiele fabrication laboratory van Fers en de Friese bibliotheken, hielpen de jongeren bij het uitwerken van hun ideeën. ‘Een van de ideeën betrof een waterzuivering, bedoeld voor opgevangen regenwater’, aldus docent Mulder. ‘Een ander voorstel was een nieuwe indeling van de schoolweek. Studenten stelden voor om slechts één dag op school aanwezig te zijn. terwijl ze de rest van de week op een andere locatie met hun onderwijsopdracht bezig zijn. Hiermee dachten ze de CO2-uitstoot van het schoolpand te verminderen. Ook bedacht een groep een speelgoeditem, dat tijdens het gebruik CO2 uit de lucht filtert.’

Deelauto
Een op zee drijvende windmolen, die stroomt aanlevert voor de panden van ROC Friese Poort, behoorde eveneens tot de ideeën van de jongeren. Zelfs het thema mobiliteit ontglipte niet aan hun aandacht. ‘Ze kwamen met het voorstel een elektrische belauto in te zetten, waardoor meerdere studenten tegelijk naar school kunnen reizen. Zo hopen ze de CO2-uitstoot van mobiliteit te beperken.’

Levensecht onderwijs
Deze Duurzame Challenge is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens dit leertraject doen studenten praktische ervaringen op en ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst. Bovendien maken ze kennis met een van de belangrijkste thema’s van onze tijd: duurzaamheid.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.