Kennisuitwisseling docenten bij Energy College Conferentie

‘MBO studenten de mogelijkheid bieden om een energieprogramma te volgen in Noord Nederland, dat is Energy College’, legt Cesar Trijselaar, projectleider Energy College, uit. Donderdag 23 juni 2016 kwamen  techniekdocenten van de noordelijke ROC’ s  bij elkaar tijdens de conferentie van Energy College. Deze onderwijsconferentie vond plaats tijdens de tweede editie op 23 en 24 juni 2016 van het TransFuture Festival bij EnTranCe, de proeftuin voor duurzame energie in Groningen.

Klik door voor een foto impressie kennisuitwisseling docenten bij Energy College Conferentie

Kennisuitwisseling
Techniekdocenten van Alfa-college, Noorderpoort College, Drenthe College, Friesland College, Nordwin College en ROC Friese Poort kregen de kans om een kijkje te nemen in elkaars energiespecialisatie bestaande uit een 3-tal energiemodules per ROC.  ‘Dit maakt het gemakkelijker om in de nabije toekomst afspraken met elkaar te maken om energiemodules bij elkaar te volgen’, zegt Durk Reitsma, docent installatietechniek van ROC Friese Poort , enthousiast.  ‘Via Energy College bieden wij onze techniekstudenten de mogelijkheid om naast het reguliere lesprogramma en de levensechte leeractiviteiten van Centrum Duurzaam ook nog eens een regionaal energieprogramma te volgen’, vult Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam, aan. ‘Samen met Brink Climate Systems laten we vandaag zien dat Centrum Duurzaam de module Passief Huis Toestel aanbiedt in het kader van het energiezuinig maken van installaties’. Naast de specifieke energiemodules biedt het Energy College ook de basismodule Energie aan. In 2015 is deze basismodule reeds op ROC Friese Poort Drachten verzorgd.

Energy College
Energy College is een samenwerkingsverband tussen ROC’s , AOC’s, overheid en bedrijfsleven in Noord-Nederland op het gebied van energietechniek. Energy College heeft als doel om vakkrachten op te leiden voor de snelgroeiende energiebranche. Energy College, met als pay-off ‘ik studeer energie’, maakt het mogelijk voor studenten Techniek om energie gerelateerde verdiepingsmodules te volgen op andere ROC ’s en AOC’s. Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort maakt als zogenoemde ‘hotspot’ ook deel uit van Energy College.

Energieprogramma
Elk ROC binnen Energy College kent een eigen energiefocus waarvoor specifieke lesmodules ontwikkeld zijn. Het is de bedoeling dat mbo-studenten straks niet alleen energiemodules van de eigen school volgen, maar ook modules van andere scholen. Zo kunnen zij voor het schooljaar 2016/17 kiezen uit de volgende specifieke energiemodulen:

– Energiezuinig maken van installaties, Passiefhuistoestel,  van ROC Friese Poort, hotspot Centrum Duurzaam;

– Windenergie van Noorderpoort, hotspot Energy & Maritime;

– Zonne-energie; installeren onder dak  van Alfa-college, hotspot Techniek Innovatie Centrum – TIC;

– Installeren van warmtepompen van Drenthe College, hotspot Aardwarmte en Geothermie;

– Energie uit water van Friesland College en Nordwin College, gedeelde hotspot Life Sciences.

Bijeenkomsten
Naast de doorontwikkeling van energieonderwijs, houdt Energy College regelmatig bijeenkomsten waar het (energie-technische) bedrijfsleven en onderwijsinstellingen elkaar ontmoetten met als doel om samen de gevraagde energieprofessionals van de toekomst op te leiden.

Via intranet zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen van Energy College. Zie voor meer informatie:  Energy College

 

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.