IRIS-systeem behulpzaam bij voldoen aan nieuwe BENG-normering

‘Vanaf 2020 bouwen we in Nederland volgens de Bijna Energieneutraal Gebouwd (BENG)-normering’, zegt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Hoe voldoe je aan de BENG-eisen en wat komt hier allemaal bij kijken?’ Om antwoord te vinden op deze vragen verzorgde gastspreker Peter Meijers van PureDomotica de Duurzaam Doen Lezing op donderdag 28 februari 2019. Ruim 40 studenten, docenten en bedrijfsmedewerkers uit de bouwsector waren aanwezig tijdens de bijeenkomst.

Bekijk hier een foto-impressie van de Duurzaam Doen Lezing

Indicatoren
‘Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen’, aldus Meijers. ‘Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hele bouwsector. Tijdens het gehele traject – van ontwikkeling tot oplevering – moet men rekening houden met nieuwe eisen. Deze zijn uit te drukken in drie indicatoren omtrent energiebehoefte, primair energieverbruik en hernieuwbare energie. Het gaat hierbij respectievelijk om het beperken van de energievraag, de benodigde hoeveelheid fossiele brandstof in kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar voor verwarming etc. en het percentage hernieuwbare energie binnen het totale energiegebruik.’

Energieprestatievergoeding
Sinds mei 2016 mogen verhuurders van BENG-woningen een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. ‘Woningcorporaties dienen daarbij aan meerdere richtlijnen te voldoen, zoals een goede isolatiewaarde van de woning en een minimum aan duurzaam opgewekte energie’, aldus de gastspreker. ‘Ook dient men de hoeveelheid opgewekte energie te monitoren en dit ten slotte met bewijzen te kunnen rapporteren.’

Intelligent Report Integration Service
Een Intelligent Report Integration Service (IRIS)-systeem is behulpzaam bij de bovengenoemde eisen. Zo kan dit systeem onder meer energiegebruik monitoren, beheren en analyseren en valt dit bovendien te integreren met domotica in het gebouw. ‘Het IRIS-systeem is een modulair systeem’, vervolgt Meijers zijn verhaal. ‘Vanuit een centraal blok bouw je met losse steentjes een totale smart installatie op, die je uiteindelijk zelf kunt bedienen en beheren. Concreet kun je comfort-, licht-, beveiligings- en zonweringsinstallaties regelen. Dit kan bijvoorbeeld met een app, waarop men onder andere het persoonlijk verbruik, de energie-opwekking en een totaaloverzicht van gebruikte energie kan weergeven. Het visuele karakter van de app maakt de statistieken toegankelijk voor een breed publiek. Het IRIS-systeem maakt het voldoen aan de BENG-normering zo een stuk eenvoudiger.’

Duurzaam Doen Lezing
De Duurzaam Doen Lezing is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens deze sessie behandelen deskundige gastsprekers een actueel duurzaamheidsthema. Hiermee brengt Centrum Duurzaam een koppeling tot stand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien profileert de locatie zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen de regio.

Bekijk hieronder de presentatie van Peter Meijers van PureDomotica:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.