Introductie Sustainable Development Goals voor studenten Legal

‘We willen onze studenten stimuleren om met een duurzame bril naar de werkprocessen in hun vak te kijken’, vertelt Christian Boterhoek van ROC Friese Poort. ‘Als eerste stap willen we dat onze studenten ontdekken wat duurzaamheid is door het introduceren van de Sustainable Development Goals (SDG’s)’. Donderdag 1 december 2022 verzorgde Claim Your Future vanuit de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en Circulair Friesland een gastles over de SGD’s voor legal studenten van ROC Friese Poort. Stap 2 is dat de studenten met bedrijven in gesprek gaan om te achterhalen wat de bedrijven doen aan de SDG’s.

Sustainable Development Goals
‘In 2015 is er een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda vastgesteld door de Verenigde Naties’, legt Carlotte Roncoli van Claim Your Future uit. ‘Deze agenda bestaat uit 17 doelstellingen namelijk de Sustainable Development Goals (ook wel SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) die we in 2030 willen realiseren. We willen jullie vragen om een ontwikkelingsdoel te kiezen waar jullie als mens het meeste mee hebben. Zo maak je de ontwikkelingsdoelen persoonlijk. Dit helpt je om voor jezelf persoonlijke doelen te stellen rondom duurzaamheid’. Aansprekende ontwikkelingsdoelstellingen voor de studenten zijn geen armoede, geen honger, kwaliteitsonderwijs, ongelijkheid verminderen en verantwoorde consumptie en productie. ‘Om de link met de echte wereld te maken kun je de ontwikkelingsdoelstellingen toepassen in projecten, op stage en als je aan het werk gaat’.

Toekomstkrant
Jonge mensen stimuleren om iets te doen met duurzaamheid. ‘Dat is onze ambitie’, aldus Aukje van der Veen van Claim Your Future. ‘Graag maken we samen met jullie een toekomstkrant. Als schrijvers van de toekomst willen we jullie dan ook vragen om een krantenartikel te schrijven met een vraagstuk van deze tijd, die in de toekomst opgelost is’. Een van de toekomstverhalen is van 2 Friese vrouwelijke legal studenten die zorgen voor gelijkheid voor vrouwen en mannen. Dankzij de minister van gelijke rechten hebben alle vrouwen in de hele wereld dezelfde rechten als mannen. Ook worden vrouwen extra betaald als ze ongesteld zijn, omdat dat het werken nog lastiger maakt en zwaarder. Dat verdient natuurlijk wat extra’s. Bij de uitspraak “de enige rechten die vrouwen hebben is het aanrecht” wanneer een man die maakt naar een vrouw, kunnen zij een geld boete verwachten van maar liefst 50.000 euro. Dat hele bedrag gaat naar het slachtoffer.

Levensecht onderwijs
Gastlessen, zoals deze van Claim Your Future over de Sustainable Development Goals, zijn voorbeelden van levensecht onderwijs in 6 stappen. ‘Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen’, vertelt projectleider Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Bovendien komen ze zo in aanraking met duurzaamheid, een van de belangrijkste thema’s van onze tijd.’

Duurzame expeditie
Deze gastles is het resultaat van de duurzame expeditie van het team juridisch, secretarieel en commercieel op dinsdag 8 november 2022. ROC Friese Poort wil voorop lopen en in 2030 100% CO2-neutraal zijn. “Om deze ambitie te realiseren willen we samen met het bedrijfsleven de energietransitie en circulaire economie een plek geven binnen ons onderwijsprogramma”, vertelt Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. “Daarom organiseren we duurzame expedities voor docenten. Een duurzame expeditie spreekt tot de verbeelding en geeft inspiratie. Bovendien speelt het in op de actualiteit van het vak en opent het zo de ogen van een docent voor de nieuwste ontwikkelingen.”

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.