Internationale studenten ontwerpen taartenfabriek 4.0 voor Beenen

Op dinsdag 14 mei 2019 was de Innovatiewerkplaats van ROC Friese Poort het decor van een internationale Challenge. Studenten van de onderwijsinstelling werkten samen met leeftijdsgenoten uit Duitsland, Estland en Italië. Opdrachtgever Beenen Industriële Automatisering vroeg hen een Factory 4.0 te ontwerpen.

Bekijk een foto-impressie van de internationale Challenge

Factory 4.0
De Challenge werd in goede banen geleid door medewerkers van FryskLab, het mobiele fabrication laboratory van Bibliotheekservice Fryslân. Projectleider Bertus Douwes legde de opdracht als volgt uit aan de studenten: ‘Industry 4.0 verwijst naar de vierde industriële revolutie, waarbij alle systemen met elkaar communiceren en verbonden zijn. Fabrieken ontwikkelen zich zo tot Smart Factories, met bijpassende smart products. Jullie gaan een moderne taartenfabriek ontwerpen, die toegespitst op klantenwensen snel en efficiënt taarten levert.’

Business Model Canvas
De studenten maakten in de brainstormfase gebruik van de Design Thinking-methode. Een hulpmiddel dat ondersteunt bij het oplossen van complexe problemen. Ook het Business Model Canvas stond hen ter beschikking. Hiermee kan men aan de hand van negen kernpunten een businessmodel creëren. De deelnemers aan de Challenge konden hier goed mee uit de voeten en kwamen tot creatieve oplossingen. Zo verliep de bestelling van de taarten bij het merendeel van de groepen per smartphone app, terwijl drones geregeld de levering voor hun rekening namen. QR-codes zorgden voor onderlinge communicatie tussen de fabriekssystemen. Hierdoor weten de machines welke toppings op de taarten horen te komen. Een verrassend idee was de inzet van een vacuümsysteem. Deze trok met behulp van een zuigsysteem toppingonderdelen tegen een plaat. Vervolgens draait een machine deze om en drukt de plaat de juiste verschillende toppings op de taarten. Eén groep hield ook rekening met duurzaamheid. Deze studenten genereerden stoom met de hitte van de taartovens, wat vervolgens elektriciteit opwekte voor de overige fabrieksprocessen.

Tevreden
Alex van Dalen, directeur van opdrachtgever Beenen, was te spreken over de studentenideeën. ‘De diversiteit aan plannen maakte indruk op me. Studenten uit meerdere landen zetten hun creativiteit vandaag in voor ons bedrijf. Ze bleken op de hoogte van de nieuwste technologieën en processen. Daar gingen ze vervolgens vol enthousiasme mee aan de slag. Dit past helemaal binnen de filosofie van Beenen Industriële Automatisering, dat altijd voorop wil lopen in haar sector.’

Levensecht onderwijs
Deze internationale Challenge is een voorbeeld van levensecht onderwijs binnen ROC Friese Poort. Centrum Duurzaam vervult hierbij de rol als aanjager. Door studenten praktijkopdrachten te geven van echte bedrijven, treden ze buiten theoretische kaders. Bovendien komen zij zo in aanraking met een kernthema van onze tijd: duurzaamheid.

Bekijk de presentatie van opdrachtgever Beenen:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.