Internationale kennisdeling energie management smart factories in Estland

‘In Estland geven onze studenten een presentatie en een workshop over nieuwe duurzame technieken aan studenten uit andere landen’, vertelt Richard de Vries van ROC Friese Poort. ‘Niet alleen studenten van onze vestiging Leeuwarden, maar ook studenten uit Drachten en Sneek’. Van 15 tot 22 april 2018 waren studenten mechatronica en installatietechniek van ROC Friese Poort in Estland in het kader van het internationaliseringsproject “ Cooperation of enterprises and vocational schools at the example of energy management for smart factories“

Duurzaam Doen Huis
‘Een mix van duurzame installaties zorgen voor energieneutrale oplossingen in de gebouwde omgeving’, zo openen de techniek studenten hun presentatie in Estland. Een aantal duurzame technieken in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam zijn douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Daarnaast is er een gebouwbeheersysteem en een energiemonitoringssysteem. Studenten werken in praktijkopdrachten aan waterzijdig inregelen, balansventilatie en aan meetopdrachten zoals druk en warmteverliezen. Het Duurzaam Doen Huis is niet alleen een levensechte leeromgeving voor studenten maar ook voor medewerkers van bedrijven. Naast deze presentatie over het Duurzaam Doen Huis verzorgden de techniekstudenten een workshop over thermografie.

Internationalisering
ROC Friese Poort stimuleert studenten een stage of een deel van de opleiding in het buitenland te doen. Een internationale ervaring draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de student, de taalontwikkeling en het staat goed op je CV. ROC Friese Poort gaat het komend jaar verder investeren in internationalisering.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.