Inspiratiesessie DOC33 in bij Centrum Duurzaam

‘Vandaag maken we een inspiratiereis langs het speelveld van het project’, legt Jennifer Wessels Boer uit. Dit project omvat een nieuw innovatiecentrum. ‘Dit is de hotspot van Nederland voor verduurzaming, circulair bouwen en energietransitie in de gebouwde omgeving. Een plek waar opleiden, verbinden, beleven en kennis en innovatie toepassen centraal staan’. Dinsdag 5 oktober 2021 bezocht een delegatie van DOC33 een aantal duurzame hotspots in Noord Nederland waaronder Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Hier volgden ze de workshop Trias Energetica en kregen ze inzicht in de speerpunten van Centrum Duurzaam. Andere bezochte duurzame hotspots zijn Perron038 Zwolle,  Ecomunitypark Park Oosterwolde en gemeentehuis Ruinen.

Trias Energetica
‘Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat om het verduurzamen van hun eigen woning of bedrijf. Met deze workshop dagen we onze studenten en vandaag jullie uit om te verduurzamen volgens een plan namelijk de Trias Energetica’, zo start Roeland Westra de workshop in het Duurzaam Doen Huis. ‘Dit is een plan om te komen tot een mix van duurzame maatregelen om gebouwen en woningen te verduurzamen’. ‘De eerste stap is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en warmteterugwinning. Het gebruik van duurzame energieopwekking door wind, zon, aardwarmte en biomassa is de tweede stap. En de derde stap is, indien noodzakelijk, het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen. Als je een stap verder wilt gaan, richting energieneutraal, dien je nog een stap toe te voegen: namelijk het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht.’ Aan de hand van een kaartspel maakte de delegatie van DOC33 kennis met 25 duurzame technieken, zoals isolatie, warmtepompen, lage temperatuurverwarming, waterzijdig inregelen en infrarood verwarming.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. ‘Hiermee spelen we in op de duurzame ambities van Nederland’, zo verwoord Roeland Westra het onderscheidend vermogen van het Duurzaam Doen Huis.

Levensecht onderwijs
‘Onderwijsinnovatie is dat onze studenten leren in en door levensechte situaties met bedrijven ’, licht Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort toe. “We noemen dat levensecht onderwijs en bestaat uit 6 praktijkstappen’. Deze stappen zijn: excursie, duurzaam doen lezing (theoretische kennismaking met nieuw thema), praktijk dag(en),Challenge, gastlessen en een afsluitende excursie. Levensecht onderwijs, het Duurzaam Doen Huis en Duurzaam Doen Lezingen zijn de drie speerpunten van Centrum Duurzaam.

Duurzaam Doen Lezing
De Duurzaam Doen Lezing is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Tijdens deze sessie behandelen deskundige gastsprekers een actueel duurzaamheidsthema. Hiermee brengt Centrum Duurzaam een koppeling tot stand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien profileert de locatie zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen de regio.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.