Innovatieproject De Oerhaal wil overtoom terugbrengen in landschap

Op maandag 15 december 2014 was de aftrap van een nieuw innovatieproject van Centrum Duurzaam: de Oerhaal. Studenten van middenkaderfunctionaris Infra (2e en 3e jaars) van ROC Friese Poort Drachten gaan samen met Stichting Wetterwalden aan de slag om De Oerhaal terug te brengen in het waterrijke landschap van It Butenfjild. Stcihting Wetterwalden wil de jongeren uitdagen om vernieuwend te denken gericht op duurzaamheid (electric), aantrekkelijkheid, karakteristiek en praktische toepasbaarheid. Het is de bedoeling om de nieuwe Oerhaal in 2015 als concept onder de aandacht te brengen van bewoners, bedrijven en de overheden van Noordoost Friesland.

Bekijk hier de foto´s

Nieuwe impuls met Oerhaal(route)
Stichting Wetterwalden heeft het doel om het gebied It Butenfjild aantrekkelijker te maken voor recreatie doeleinden. Het plan is onder andere om It Butenfjild bevaarbaar te maken voor kano’s en fluisterboten. De vaarwegen in het gebied verschillen van peil wat het voor vaartuigen onmogelijk maakt om het hele gebied te bevaren. De commissie heeft de wens om hier een overtoom of overhaal voor toe te passen. In het verleden werden er vaak overtomen toegepast om per schip over het land van het ene waterpeil naar het andere te komen. De volgende stap volgens Stichting Wetterwalden een Oerhaalroute. Een route met meerdere type Oerhalen in het waterrijke landschap van It Butenfjild.

Innovatieprojecten
Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam vertelde over de speerpunten van Centrum Duurzaam: duurzame energie, duurzame mobiliteit, gebouwde omgeving en productietechnologie. Het innovatieproject Oerhaal maakt deel uit van duurzame mobiliteit. In innovatieprojecten zoals de Oerhaal is er sprake van een directe samenwerking tussen studenten, docenten en bedrijven. Studenten krijgen op deze manier de mogelijkheid om te werken aan echte projecten uit en met het bedrijfsleven.

Stichting Wetterwalden
Wetterwalden is een waterrijk natuurgebied rondom Broeksterwald genaamd het Butenfjild. Binnen enkele jaren maakt dit gebied deel uit van de electric only vaarroute voor schepen in de F-klasse. De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild wil de recreatieve infrastructuur van dit gebied vertalen naar duurzame vervoersmogelijkheden met een specifieke functie voor De Oerhaal.

ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.