Innovatieproject De Oerhaal kiest voor proefopstelling van nieuw ontwerp

Hoe ontwerp je een moderne Oerhaal die past in het natuurlijke en cultuurhistorische landschap van Noordoost Friesland? Op maandag 15 juni 2015 gaven studenten van middenkaderfunctionaris Infra (2e en 3e jaars) van ROC Friese Poort Drachten antwoord op deze vraag tijdens hun eindpresentatie. In samenwerking met bedrijven zoals Wittenveen en Bos uit Heerenveen gekomen tot een praktisch en duurzaam advies voor het realiseren van een nieuwe Oerhaal. ‘We willen graag de eerste zijn in Nederland die de Oerhaal in een eigentijdse versie weer terugbrengt in het landschap’, aldus Oege Hiddema van de Wetterwalden.

Klik hier voor de foto impressie

Proefopstelling De Oerhaal
De verschillende scenario’s zoals door de NHL beschreven zijn op een slimme wijze gecombineerd tot een praktisch en handig ontwerp van de nieuwe Oerhaal. Het ontwerp is en blijft een theoretisch ontwerp. Het advies van de studenten is om een proefopstelling van de Oerhaal te realiseren. Op deze manier is het mogelijk om te bepalen wat wel en wat niet werkt. Denk bijvoorbeeld aan de materiaalkeuze en het gewicht van de Oerhaal. Ook is het mogelijk dat sloepen, fluisterboten en platbodems al gebruik maken van de proefopstelling van De Oerhaal.

Vervolgstappen
De eerste stap is om in het najaar van 2015 een proefopstelling te realiseren in het Butenfjild in samenwerking met een bedrijf uit de regio Noordoost Friesland. Op basis van de praktijkervaringen met de proefopstelling gaan de studenten onder begeleiding van een bedrijf aan de slag om het ontwerp van De Oerhaal uit te werken tot een detailtekening inclusief een kostenberekening. Met als doel om in de loop van 2016 de definitieve Oerhaal te realiseren.

Stichting Wetterwalden
Wetterwalden is een waterrijk natuurgebied rondom Broeksterwald genaamd het Butenfjild. Binnen enkele jaren maakt dit gebied deel uit van de electric only vaarroute voor schepen in de F-klasse. De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild wil de recreatieve infrastructuur van dit gebied vertalen naar duurzame vervoersmogelijkheden met een specifieke functie voor De Oerhaal.

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslan
Bij het realiseren van de ambitie van De Oerhaal krijgt Stichting De Wetterwalden ondersteuning van kenniswerkplaats Noordoost Fryslan. Dit is een ontmoetingsplaats, innovatieplek, onderzoekscentrum, werkatelier en kennisnetwerk voor studenten, docenten, kennisinstellingen, experts, ambtenaren, ondernemers, burgers en andere belanghebbenden die van elkaar willen leren en die zich willen inzetten voor de vraagstukken en uitdagingen van het platteland.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.