Innovatiepact Fryslan maakt rondje langs de velden

‘Er gebeurt zoveel in Friesland bij de verschillende kennisinstellingen. Door een kijkje bij elkaar te nemen weet je wat er speelt en zijn slimme verbindingen mogelijk’, stelt Maaike Swart van de uitvoeringsorganisatie van Innovatiepact Fryslan. Maandag 18 april 2016 bestond het rondje langs de velden uit bezoeken aan Metalmembrames, Nordwin College, Streekhuis NOF, Blokhuispoort, Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort  en Stenden.

Duurzaam Doen Huis
‘Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving’, is de introductie van Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam. ‘Bovendien maakt het Duurzaam Doen Huis de techniek zichtbaar voor studenten’.  Deze technische leeromgeving is ingericht met ongeveer 22 fabrikanten uit Nederland. De technische installaties met duurzame technieken zijn gericht op installatietechniek, elektrotechniek en domotica. ‘Maar ook bouwstudenten maken kennis met de technische installaties in het Duurzaam Doen Huis in het kader van energieneutraal bouwen’, zegt Roeland Westra lachend. ‘We zien in de praktijk vaak dat er onvoldoende aandacht is voor het inregelen en het in bedrijf stellen van technische installaties. Naast theorie en het aanleggen van installaties leren onze studenten ook om installaties in te regelen en in bedrijf te stellen.’

Innovatiepact Fryslan
In september 2013 is het ‘Innovatiepact Fryslân’ opgericht. Een samenwerking tussen overheid en onderwijs en bedrijfsleven in Friesland om samen door onderzoek en innovatie de Friese economie verder te versterken. Er is meer samenhang nodig tussen huidige en toekomstige initiatieven om  daarmee de concurrentiekracht van bedrijven en maatschappelijke instellingen in Fryslân te vergroten. Hiermee samenhangende doelen van het Innovatiepact Fryslan zijn het stimuleren van het  gemiddelde niveau van ondernemerschap, innovatie en export. Daarnaast wil het Innovatiepact Fryslan jonge afgestudeerden uit het MBO en HBO meer kansen geven op een baan in de Friese arbeidsmarkt.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.