Informatieplicht energiebesparing dwingt bedrijven tot duurzame maatregelen

‘Voor bedrijven en instellingen die jaarlijks minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas verbruiken, geldt een energiebesparingsplicht’, vertelt gastspreker Martijn Van der Harst, eigenaar van Energie Inspectie. ‘Sinds dit jaar is deze verplichting aangevuld met een nieuwe taak: de informatieplicht energiebesparing.’ Op woensdag 18 september 2019 verzorgde de expert een Duurzaam Doen Lezing bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Ruim 55 bezoekers waren getuige van zijn informatieve betoog.

Bekijk een korte foto-impressie van de Duurzaam Doen Lezing

Energiebesparende maatregelen
‘De overheid wil met de nieuwe verplichting Wet milieubeheer-inrichtingen aan het werk zetten in de jacht op CO2-reductie’, vervolgt Van der Harst zijn verhaal. ‘Hierom zijn de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) in het leven geroepen; energiebesparende opties met een terugverdientijd van enkele maanden tot zes jaar voor negentien Nederlandse bedrijfstakken, zoals isoleren, vervangen van binnen- en buitenverlichting en de stookinstallatie. Het tijdstip van uitvoering is opgedeeld in natuurlijke en zelfstandige momenten. In het laatstgenoemde geval dient een actie meteen te worden uitgevoerd, bij de eerste optie dient de vernieuwing van een apparaat of toepassing zich ‘natuurlijk’ aan, wanneer deze zijn gebruikstermijn heeft overschreden.’

Deadline
Vóór 1 juli 2019 hadden de betreffende bedrijven, met uitzondering van zeer grote, hun energiebesparende maatregelen moeten melden. Dit konden zij doen via een online stappenplan op rvo.nl. ‘De afgelopen periode heeft Energie Inspectie 1500 tot 2000 bedrijven bijgestaan’, aldus de eigenaar. ‘Vierentwintig procent daarvan voldeed daadwerkelijk aan de verplichting. Er is dus nog werk aan de winkel!’

Het eisenpakket van de overheid brengt echter niet alleen verplichtingen, maar ook kansen met zich mee, vindt Van der Harst. Zo biedt de verantwoordingsplicht inzicht in het eigen energieverbruik en draag je tijdens de uitwerking van het traject actief bij aan het behoud van een leefbaar klimaat.

Energie audit-EED
De gastspreker ging tijdens de lezing ook in op de EED Energie-audit, een, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over energieverbruik en besparingsmogelijkheden van een bedrijf. ‘Deze energie-audit, een verplichting voor circa 6000 Nederlandse bedrijven met meer dan 250 medewerkers en een jaaromzet boven de 50 miljoen, geeft een uitgebreid overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Denk dan aan energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Bedrijven die onder de informatieplicht en EED-auditplicht vallen, hebben respectievelijk tot 5 december 2019 en 31 december 2020 de tijd. Zij kunnen het energie-auditverslag digitaal aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Duurzaam Doen Lezing
Deze Duurzaam Doen Lezing, een samenwerking tussen Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort, Bedrijfsopleidingen, Energie Inspectie, OTIB en Techniek Nederland, is een maandelijks terugkerende bijeenkomst. Tijdens deze sessie behandelen gastsprekers een actueel duurzaamheidsthema. Hiermee brengt Centrum Duurzaam een koppeling tot stand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien profileert de locatie zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen Friesland.

Over Energie Inspectie
Als onafhankelijk energieadviesbureau helpt Energie Inspectie met het verduurzamen van vastgoed voor coöperaties, bedrijven en particulieren. Men biedt een totaalservice energieverduurzaming aan van inspectie, advies, certificering (o.a. energielabels) tot implementatie.

Bekijk de presentatie van gastspreker Martijn van der Harst:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.