ICT studenten ontdekken met Challenge hun rol in de energietransitie

‘We willen dat onze studenten ICT direct toepassen in een praktijkopdracht van een bedrijf’, vertelt Marco Hoekstra, docent ICT van ROC Friese Poort. ‘Zo willen we onze studenten al vroeg in de opleiding in contact brengen met het bedrijfsleven en de energietransitie’, vult Teake Kerkhoffs aan. Bouwgroep Dijkstra Draisma fungeerde op maandag 21 november 2022 als opdrachtgever voor studenten applicatie ontwikkeling van ROC Friese Poort. ‘Onze vraag aan jullie is om een website te bouwen in Javascript waarop je de steenverdeling van een muur kunt ontwerpen’, zo trapt Job Koehoorn van Bouwgroep Dijkstra Draisma de ICT Challenge bij Bowinn in Dokkum af.

Digitalisering in de bouw
‘Sinds de invoering van de woningwet in 1902 is voor elke nieuw bouwwerk een tekening verplicht’, is de uitleg van Jorn van der Meer. ‘Al deze tekeningen bewaren we in gemeentelijke archieven. De eerste tekeningen van bouwwerken maakten we aan de tekentafel op papier. Anno 2022 tekenen we digitaal in 2D en 3D’.

Digital Twin
Het resultaat van digitaal tekenen is een uitgebreide digitale replica van een fysiek object. ‘We noemen dit een digital twin en maken zichtbaar hoe een gebouw daadwerkelijk in elkaar zit’, aldus Jorn van der Meer. ‘Alle gegevens van de digitale replica verzamelen we op 1 locatie in een Building Information Model (BIM). Nu we weten hoe een gebouw in elkaar zit is het ook mogelijk om de staat van het gebouw bij te houden’. Daarnaast is preventief onderhoud mogelijk en zijn installaties realtime uit te lezen.

Smart homes
Een volgende stap is het realiseren van smart homes. Dit is het koppelen van alle techniek om taken te automatiseren. ‘Dit noemen we domotica oftewel huisautomatisering; , zo licht Jorn van der Meer toe. Denk maar eens aan de televisie, koelkast en gordijnen. Voorbeelden van domotica in de energietransitie zijn verwarmen, koelen en ventileren.

Praktijkopdracht
De praktijkopdracht voor de studenten is het bouwen van een website waarop je de steenverdeling van een muur kunt ontwerpen. ‘Kijk vooral naar de stenen’, is de oproep van Job Koehoorn en stel jezelf vragen. Welke soorten stenen zijn er? Wat zijn de voegmaten? Wat zijn de afmetingen van de muur?Wat is de positie van de sparingen? Wat zijn de afmetingen van de sparingen? Vanuit deze vragen bepalen de ICT studenten zelf de variabelen als eerste stap voordat ze gaan coderen in Javascript, zo sluit Marco Hoekstra de Challenge bij BOWINN in Dokkum af.

Challenge
Tijdens een Challenge gaan studenten aan de slag met een concrete vraag van een bedrijf of een andere opdrachtgever. Via design thinking met als eerste stap het inleven in de klant gaan de studenten aan de slag met de praktijkvraag . Ook werken de studenten aan het ontwikkelen van een businessmodel (Canvas) en ontwerpen ze een prototype. Uiteindelijk pitchen de studenten het resultaat aan de opdrachtgever.

Levensecht onderwijs
Een praktijkvraag van een bedrijf in de vorm van een Challenge is een voorbeeld van levensecht onderwijs in 6 stappen. “Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied zelf beleven, ontdekken én doen”, vertelt projectleider Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. “Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Bovendien komen ze zo in aanraking met duurzaamheid en circulariteit, 2 belangrijke thema’s van onze tijd.”

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.