Financieel adviseurs Rabobank ontdekken duurzame technieken

‘We gaan onze huizen anders bouwen. Fossielvrij en dus zonder gas’, zo prikkelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort de financieel adviseurs van Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland. ‘En dat betekent dat onze adviseurs op de hoogte dienen te zijn van de actuele duurzame energietechnieken in woningen ’, vult Mirjam Westerhoff-Gommers van Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland aan. ‘Zo kunnen we inwoners van Camminghaburen in het kader van het project Nul op de Meter attenderen op nieuwe duurzame technieken’. Maandag 22 januari 2018 waren ongeveer 20 financieel adviseurs van Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland te gast in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort voor de workshop ‘hoe verduurzaam ik mijn woning?’.

Klik door voor een foto impressie van de workshop ‘Hoe verduurzaam ik mijn wonin?’voor hypotheekadviseurs van Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland

Hoe verduurzaam ik mijn woning?
‘Wat betaal je in de komende 10 jaar aan energielasten?’, is de vraag van Durk Reitsma van ROC Friese Poort aan de financieel adviseurs. ‘En waarom halen we die investering niet naar voren om vandaag te investeren in duurzame technieken?’ De Trias Energetica is de strategie om woningen te verduurzamen in 3 stappen: energievraag beperken, opwekken van energie door zon, wind, aardwarmte en bio en technische installaties zo efficiënt mogelijk laten werken. ‘Ontdek welke keuzes jullie klanten maken in duurzame technieken om te komen tot een nul op de meter woning. Ga op zoek naar de energiemix en kijk naar de investering, de energiebesparing en de CO2 uitstoot per duurzame installatie’. Een aantal duurzame technieken zijn douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Daarnaast zijn er bouwkundige maatregelen waaronder vloer-, wand- en dakisolatie. ‘Verduurzaam vanuit het oogpunt van comfort en niet vanuit terugverdientijd’. Deze praktische workshop is een actieve werkvorm van Centrum Duurzaam in samenwerking met Tolsum Energie Advies en Oldenboom Meinesz.

Nul op de Meter Camminghaburen
‘Wij helpen huiseigenaren om hun woningen te verduurzamen naar nul op de meter’, legt Mike Verhoeven van Ekwadraat uit. Bouwbedrijf Lont heeft zich samen met installatiebedrijf Damstra gecommitteerd aan de stichting Camminghaburen Nul op de Meter. ‘Bijzonder aan het concept is dat het de lokale economie stimuleert, dat het een bespaargarantie geeft op de investeringen en dat het een deel van het geïnvesteerde geld inzet in de wijk. Hiermee sluit Camminghaburen aan bij de duurzame ambitie van de gemeente Leeuwarden. Deze ambitie is om in 2020 een energiebesparing in de woningbouw van 20% te realiseren ten opzichte van het energieverbruik in 2010.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. ‘Hiermee spelen we in op de duurzame ambities van Nederland’, zo verwoord Roeland Westra het onderscheidend vermogen van het Duurzaam Doen Huis.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.