Hypotheekadviseurs Rabobank in Duurzaam Doen Huis

‘Een hypotheekgesprek gaat steeds vaker over energiebesparende maatregelen’, vertelt Mirjam Westerhoff-Gommers van Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland. ‘Door het project Nul op de Meter Camminghaburen, waarin we partner zijn, willen we graag meer weten over duurzame technieken’. Maandag 13 november 2017 volgden 15 hypotheekadviseurs van Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland de workshop ‘hoe verduurzaam ik mijn woning’ in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Klik door voor een foto impressie van de hypotheekadviseurs van de Rabobank in het Duurzaam Doen Huis

Nul op de Meter Camminghaburen
‘Wij helpen huiseigenaren om energie te besparen en hun woningen te verduurzamen’, legt Mike Verhoeven van Ekwadraat uit. Bouwbedrijf Lont heeft zich samen met installatiebedrijf Damstra gecommitteerd aan de stichting Camminghaburen Nul op de Meter. ‘Bijzonder aan het concept is dat het de lokale economie stimuleert, dat het een bespaargarantie geeft op de investeringen en dat het een deel van het geïnvesteerde geld inzet in de wijk. Hiermee sluit Camminghaburen aan bij de duurzame ambitie van de gemeente Leeuwarden. Deze ambitie is om in 2020 een energiebesparing in de woningbouw van 20% realiseren ten opzichte van het energieverbruik in 2010.

Trias Energetica
‘We zijn op weg naar een duurzame woningvoorraad in 2050’, zo schetst Durk Reitsma, docent van ROC Friese Poort, het toekomstbeeld. ‘Er zijn dan geen woningen meer in Nederland met een gasaansluiting. Dat betekent dat we de bestaande woningen nu moeten verduurzamen’, legt Durk Reitsma, docent installatietechniek van ROC Friese Poort uit. ‘En dat doen we op basis van een stappenplan oftewel de Trias Energetica’. De eerste stap is het beperken van de energievraag door vooral isolatiemaatregelen. Stap twee is het zelf opwekken van energie door zon, wind, aardwarmte en bio. De laatste stap is om technische installaties zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Hoe verduurzaam ik mijn woning?
‘Duurzaamheid raakt alle klanten van jullie. Welke duurzame keuzes maken zij en hoe kunnen jullie hen daarbij helpen?’, zo prikkelt Durk Reitsma de hypotheekadviseurs. ‘Vandaag ontdekken jullie welke duurzame technieken er zijn om woningen van jullie klanten te verduurzamen’. Kijk naar de investering, de energiebesparing en de CO2 uitstoot per duurzame installatie. En ontdek welke keuzes jullie klanten kunnen maken in duurzame technieken om te komen tot energieneutraal of nul op de meter’. Een aantal duurzame technieken zijn douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. Daarnaast zijn er bouwkundige maatregelen waaronder vloer-, wand- en dakisolatie. Deze praktische workshop is een actieve werkvorm van Centrum Duurzaam in samenwerking met Tolsum Energie Advies en Oldenboom Meinesz.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten en bedrijven. Studenten en medewerkers van bedrijven werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Ook ontdekken ze in het Duurzaam Doen Huis welke stappen nodig zijn om woningen, bedrijfspanden en winkels te verduurzamen. ‘Hiermee spelen we in op de duurzame ambities van Nederland’, zo verwoord Roeland Westra het onderscheidend vermogen van het Duurzaam Doen Huis.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.