Gastlessen laten studenten zien wat er komt kijken bij woningverbetering

‘In het project woningverbetering zijn onze bouwstudenten op zoek naar praktische adviezen’ legt Emil Koster, docent bouw van ROC Friese Poort, uit. ‘Met gastlessen laten praktijkexperts van bedrijven onze studenten zien wat er allemaal bij komt kijken’, vult Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort aan. De studenten bouw volgden in februari en maart 2022 gastlessen van Ecoreerst, NIVO asbest- en milieutechniek en de gemeente Leeuwarden.

Woningverduurzaming
In opdracht van woningcorporatie Elkien gaat Jorritsma Bouw aan de slag met woningverbetering in Bolsward en Sneek. Het doel is om de woningen naar een hoger peil te brengen, namelijk label A. Dit kan door schilverbetering zoals bijvoorbeeld dak- en gevelisolatie. Een andere manier is labelverbetering. Dit heeft te maken met het energieverbruik van de woning. In dit project gaan bouwstudenten van ROC Friese Poort op zoek naar praktische adviezen om deze woningen te verduurzamen.

Wet- en regelgeving
‘Onze wet- en regelgeving in Nederland is complex te noemen’, aldus Koen Bandsma van de gemeente Leeuwarden. ‘We kennen nationale, provinciale en regionale wet- en regelgeving’. Een verduurzamingsplan van een woning moet minimaal voldoen aan het bouwbesluit. Hierin staan voorschriften betreffende veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu voor woningen. Andere wet- en regelgevingen zijn WABO (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht)en WRO (Wet ruimtelijke ordening). ‘Via het Omgevingsloket is het mogelijk om de wet toe te passen en te communiceren met het bevoegd gezag’.

Wet Natuurbescherming
Natuurwetgeving en verduurzamen conflicteren met elkaar. Verduurzamen is een overtreding van de Wet Natuurbescherming, stelt Ronny Huls van Ecoreest. Deze wet bestaat uit Europese regels die in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd. Dat betekent dezelfde regels voor het beschermen van dieren in alle landen van Europa in relatie tot woningverbetering. ‘We beschermen niet alleen de dieren, maar ook de nest- en rustplaatsen in woningen en gebouwen. Probeer als eerste om een overtreding van de Wet Natuurbescherming te voorkomen. Doe dit door verblijfplaatsen niet te vernielen en door buiten kwetsbare periodes, zoals broedperiode en winterslaap, te werken. Kun je hier niet aan voldoen vraag dan een ontheffing aan bij de provincie. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet je een plan maken’. De eerste stap van het plan is het voorkomen van het doden van dieren en het ongeschikt maken van de nesten voor het broedseizoen. ‘We noemen dat het realiseren van een natuurvrij gebouw’. De tweede stap is het aanbieden van tijdelijke woonruimte. ‘Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nestkasten’. De laatste stap is het bieden van permanente woonruimte en een functioneel leefgebied. ‘Dan spreken we van natuur inclusief bouwen. Denk maar eens aan nieuwe nestplaatsen zoals pannen en stenen’. Meer informatie over natuur inclusief bouwen is vindbaar op www.bouwnatuurinclusief.nl.

Gebruik asbest in woningen
‘Asbest is in het verleden veel toegepast binnen woningen’, vertelt Wim Hooghiemstra van NIVO Asbest en Milieutechniek. ‘Dit omdat asbest goedkoop, maar ook isolerend en brandwerend is’. Er zijn verschillende toepassingen in en om de woning. ‘Denk maar eens aan: vloerzeil, buizen riolering, kit, gevelpanelen, plafond beplating in doucheruimten en garages, dakbeschot, achter de kachel, vensterbanken en wc’. Vooral in woningen met bouwjaar voor 1993 is de kans groot dat er asbest is gebruikt. Het gevaar is dat je asbest niet ziet. Juist door slopen in bestaande woningen komen er asbestvezels vrij die door inademing schadelijk is voor de gezondheid. ’Zorg ruim vooraf aan de renovatie voor een volledig asbestinventarisatierapport, zodat je de kans op vertraging door het onverwacht aantreffen van asbestverdachte materialen minimaliseert. Zo kan een eventuele asbestsanering ook plaatsvinden vooraf aan de renovatie.’

Levensecht onderwijs
Deze gastlessen zijn voorbeelden van levensecht onderwijs in 6 stappen. ‘Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen’, vertelt projectleider Roeland Westra. ‘Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Bovendien komen ze zo in aanraking met duurzaamheid, een van de belangrijkste thema’s van onze tijd.’

RIF Gas 2.0
Jorritsma Bouw is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel om jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, legt Roeland Westra van ROC Friese Poort uit. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Jorritsma Bouw duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.