Gastles voor Bouwstudenten over veiligheid op bouwplaats

‘Vandaag gaan we aan de slag met veiligheid in de bouwsector’, vertelt Johan Keuning van Friso Bouwgroep. ‘In deze workshop behandelen we belangrijke thema’s, zoals risicodenken en toolboxmeetings.’ Op donderdag 24 september 2020 volgden 9 ROC Friese Poort-studenten Middenkaderfunctionaris Bouw niveau 4 een gastles over bouwveiligheid in de Leeuwarder Innovatiewerkplaats.

Risicodenken
‘Bouwbedrijven beschikken over KAM-functionarissen’, vervolgt Keuning. ‘Zij houden zich bezig met de kwaliteit (K), arbeidsomstandigheden (A) en het milieuvriendelijk handelen (M) van een organisatie. Wij richten ons voor deze workshop op het onderdeel arbeidsomstandigheden en meer specifiek, de veiligheid van medewerkers op de bouwplaats. Voorafgaand aan een project brengen we de risico’s in kaart. Bij Friso Bouwgroep hanteren we daarvoor een eenvoudige methode met risicogetallen: hoe hoger het getal, hoe meer gevaar de situatie oplevert. Bij elk getal hoort een bepaalde risicoklasse. Deze heeft aan hoe je met de situatie dient om te gaan: is je aandacht erbij houden voldoende of moet je aanvullende maatregelen treffen? Met deze methode maak je risico’s op de bouwplaats meetbaar.’

Toolboxmeeting
Vervolgens gaven de studenten presentaties over veiligheidsonderwerp naar keuze aan elkaar, ROC Friese Poort-docent Klaas Biemold en Keuning, met de bedoeling een toolboxmeeting na te bootsen. Volgens de medewerker van Friso Bouwgroep gaat een echte toolboxbijeenkomst bij zijn bedrijf er anders aan toe. ‘Het is bij ons niet zo zeer een presentatie, maar een gesprek met elkaar over veiligheid in de bouwsector. Het gaat dan iedere keer om een actueel veiligheidsonderwerp, waarbij medewerkers met elkaar de risico’s inschatten. Aansluitend werken ze in kleine groepjes aan passende oplossingen. Deze situatie hebben we met de studenten ook geoefend.’

Levensecht onderwijs
Deze workshop, in samenwerking met Friso Bouwgroep, is een voorbeeld van levensecht onderwijs van ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, waarbij studenten buiten theoretische kaders treden. Friso Bouwgroep is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. Door gastlessen en workshops van innovatieve bedrijven ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.