Gastles verduurzamen en recyclen van schepen voor maritieme studenten

‘We willen dat onze scheepsbouwstudenten al op school in aanraking komen met actuele duurzame ontwikkelingen in de praktijk ‘, legt Roelof Oost van ROC Friese Poort uit. ‘We noemen dat levensecht onderwijs en 1 van de praktijkstappen is een gastles’. Woensdag 1 november 2017 volgden maritieme studenten van ROC Friese Poort Sneek een gastles over duurzame scheepsbouw. Albert Keizer van NG Shipyards was de gastspreker.

Duurzaam is anders
‘Onze uitdaging is om elke dag te werken aan het duurzamer maken van schepen’, vertelt Albert Keizer van NG Shipyards. ‘Dat betekent dat we op een andere manier schepen gaan bouwen’. Denk maar eens aan het toepassen van nieuwe technieken, het inzetten van nieuwe energiebronnen en het gebruiken van lichtere en recyclebare materialen ‘Een ontwerp van een schip heeft namelijk 30 jaar lang impact op rompvorm en voortstuwing’. Een actuele ontwikkeling is het vastleggen van alle gebruikte materialen met herkomst. Dit geeft de mogelijkheid van verantwoord slopen en recyclen aan het einde van de levensduur van schepen. ‘Dit noemen we een Green Passport’.

Levensecht onderwijs
Naast gastlessen bestaat levensecht onderwijs uit Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen, een Challenge (projectonderwijs in 20 weken) en excursies. ‘De vervolgopdracht na deze gastles is dat onze studenten van (afval)materiaal uit de scheepsbouw en watersport een relatiegeschenk maken. Zo kunnen we duurzaamheid in de scheepsbouw op een leuke manier laten zien tijdens VMBO dagen en Open Dagen’.

NG Shipyards
Onze doelstelling is het ontwerpen en bouwen alsmede het onderhouden en herstellen van werkschepen tot 30 meter, vertelt Albert Keizer van NG Shipyards. ‘We verrichten alle werkzaamheden op het gebied van scheepsbouw en scheepsonderhoud. ‘Speerpunt is dat we blijven zoeken naar duurzame toepassingen en technieken om onze ecologische footprint te verminderen. De doorontwikkeling van de “Ecolution” is daar een voorbeeld van’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.