Gastles van Omrin over bouwen zonder afval in 2050

‘In 2050 bouwen we zonder afval’, zo schetst Gerwin Elzinga van ROC Friese Poort de toekomst van de bouw. ‘Momenteel zitten we in de uitvoeringsfase van het project brandweerpost en gaat het over bouwplaatsinrichting. Middels een gastles willen we dat onze studenten nu al nadenken over bouw- en sloopafval op de bouwplaats’. Vrijdag 11 juni 2021 verzorgde Pieter Bleeker van Omrin een gastles over afvalverwerking en recycling voor bouwstudenten van ROC Friese Poort. ‘Dit had ik niet in de gaten’, aldus 1 van de studenten na afloop van de gastles.

Kringlopen sluiten
‘Wij doen de inzameling en verwerking van afval voor particulieren en bedrijven, vooral in Friesland’ zo introduceert Pieter Bleeker Omrin, het bedrijf waar hij voor werkzaam is. Ieder jaar produceren 9000 bedrijven 22.000 ton afval. ‘Kringloop is onze passie en onze prioriteit ligt bij het sluiten van kringlopen’. Argumenten hiervoor zijn klimaatverandering, achteruitgang van de biodiversiteit en de schaarste aan energie en grondstoffen. ‘Ons afvalverwerkingsconcept is gericht op het actief zijn in de hele keten waarbij preventie, educactie en voorlichting de eerste stap is’. De andere stappen zijn: bronscheiding, hergebruik, nascheiding plus sorteren, hernieuwd en energieopwekking.

Milieustraat
Volgens het bouwbesluit is er sprake van een verplichte scheiding en afvoer van bouw- en sloopafval van de bouwplaats. Dit afval gaat naar de milieustraat. ‘Deze straat ontwikkelt zich momenteel naar de milieustraat nieuwe stijl, namelijk de grondstoffenbank van de toekomst’, legt Pieter Bleeker uit. Momenteel recyclen we al 90% van het bouw- en sloopafval. Om bouw- en sloopafval te verminderen gaan we in de toekomst meer huizen bouwen op basis van prefab. Ook gaan we afspraken maken over het opnieuw gebruiken van meubels, dakplaten, vloerbedekking etc.’.

Levensecht onderwijs
Deze gastles door Omrin maakt deel uit van het leerconcept levensecht onderwijs. Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is aanjager van hybride, levensecht onderwijs en maakt de verbinding met het bedrijfsleven. ‘Naast regulier theoretisch onderwijs willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen in de praktijk. Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De studenten van nu ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst’, aldus projectleider Roeland Westra.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.