Gastles van Friso Bouwgroep over stappen binnen projectontwikkeling

“Projectontwikkelaars onderhouden contact met gemeenten, beleggers en woningbouwcorporaties”, vertelt Rosemarie Klapwijk, werkzaam bij Friso Bouwgroep op het gebied van ontwikkeling & transformatie woningbouw en erfgoed “Samen komen ze tot bouwplannen voor verschillende doelgroepen.” Op maandag 13 september 2021 volgden 20 tweedejaarsstudenten middenkaderfunctionaris bouw niveau 4 een gastles op de ROC Friese Poort-vestiging in Sneek. Daar vertelde Klapwijk hen over de basisbeginselen van projectontwikkeling.

Projectontwikkeling
Het proces van projectontwikkeling bestaat uit meerdere fasen, legt Klapwijk uit. ‘Het is een cyclus. Daarbij doe je vooronderzoek naar een mogelijk interessante locatie. Projectontwikkelaars houden dan rekening met ruimtelijke plannen, bodem – & marktonderzoek en andere relevantie informatie. Als je dit op orde hebt, kun je beginnen met tekenen en rekenen. In eerste instantie verloopt het rekenwerk globaal, maar wanneer je echt een grondpositie hebt verkregen – waardoor je eigenaar bent van een bepaald stuk grond – of het recht om iets te mogen ontwikkelen op een stuk grond ga je dit uitgebreid doen. Alle kostenposten komen dan aan de orde.’ Ook de ontwerpfase is van belang en telt eveneens meerdere onderdelen, vertelt de gastdocent. ‘Van schets- en voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp en bestektekeningen. Deze laatste documenten worden ook wel uitvoeringsontwerp genoemd.’

Houkepoort Sneek
De studenten konden vervolgens aan de slag met een opdracht rondom perceel Houkepoort Sneek. Friso Bouwgroep ontwikkelde hier in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma 92 nieuwbouwwoningen. Aan de studenten de taak een eerste stap te zetten met projectontwikkeling. Klapwijk informeerde hen over de basiskavelafmetingen en gaf aan dat er ruimte was voor 22 twee-onder-een-kapwoningen. ‘Het was leuk om te merken dat sommige studenten al heel ver doordachten. Zo vroeg iemand zich af of woningen met uitzicht op het water ook duurder zijn dan huizen met zicht op groen. Dan merk je dat ze de opdracht begrijpen.’

Duurzaamheid
De jongeren waren te spreken over de gastles, vertelt ROC Friese Poort-docente Femke Gerbrandy. ‘De les sloot bovendien goed aan op hun activiteiten; op het moment zijn ze bezig met een kavelpaspoort voor een riante duurzame woning. Daarbij moeten de studenten zelf een kavel zoeken, ontdekken met welke eisen ze rekening moeten houden en een duurzaam ontwerp maken.’ Tijdens de vakken bouwfysica en installatietechniek hebben ze hier al enige ervaring mee opgedaan, aldus Gerbrandy. ‘Toen leerden ze dat goede isolatie van een gebouw heel belangrijk is. Ook zijn er tegenwoordig veel duurzame materialen voorhanden. Hergebruik komt veel voor, maar je ziet ook steeds vaker dat oud papier (cellulose) als isolatiemateriaal dient. En gaan ze bijvoorbeeld gebruikmaken van geothermie of warmtepompen? Deze vragen komen allemaal aan bod.’

Levensecht onderwijs
Deze gastles door Friso Bouwgroep maakt deel uit van het leerconcept levensecht onderwijs. Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is aanjager van hybride, levensecht onderwijs en maakt hierbij de verbinding met het bedrijfsleven. ‘Naast regulier theoretisch onderwijs willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen in de praktijk. Zo combineren ze het beste van twee werelden. Dit realiseren we door excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De studenten van nu ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst’, aldus projectleider Roeland Westra.

RIF Gas 2.0
Friso Bouwgroep is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.