Gastles over bouwers van de toekomst die circulair bouwen

‘Klimaatverandering dwingt ons om anders te handelen dan we altijd hebben gedaan’, vertelt architect en avonturier Hans Achterbosch. ‘Wij laten namelijk iets achter voor mensen die na ons komen.’ Op donderdag 8 april 2021 gaf Achterbosch een gastles aan twintig eerstejaars Bouwkunde-studenten van ROC Friese Poort in Drachten. Daarin besprak hij zijn ervaringen, passie voor duurzaamheid én de verandering die studenten met hun toekomstige vak teweeg kunnen brengen.

Toekomstige generaties
Achterbosch Architecten, het duurzame ontwerpbureau van de gastspreker, kijkt door een groene bril naar haar vak. Ervaringen die Achterbosch opdeed als bergbeklimmer brachten hem tot het inzicht zuiniger met de aarde om te gaan en deze boodschap ook te verspreiden. ‘Als bergbeklimmer heb ik op vele hoge bergen staan, waaronder de Mount Everest. De vervuiling die ik daar aantrof was een eye-opener; het vertelde in een oogopslag hoe mensen met de aarde omgaan. Het leidde ook tot een ander waardevol inzicht: als architect, die generatieoverschrijdende gebouwen ontwerpt, heb je een grote invloed op ontwikkelingen die ook het verschil kunnen maken voor toekomstige generaties.’

Houtbouw
‘Daarom hoop ik jullie vandaag te inspireren, als bouwers van de toekomst’, spreekt Achterbosch de studenten toe. ‘Wij zijn allen onderdeel van iets groters. Om verandering te realiseren, moeten we zorgen voor bewustwording; dáár begint het mee. Dit geldt ook voor de traditionele bouwsector, die een verantwoordelijkheid heeft om zich aan te passen. Door circulair te bouwen en gebruik te maken van alternatieve, hernieuwbare materialen geef je het goede voorbeeld. Zo is de inzet van kruislaaghout (CLT) een manier om een duurzame bouwconstructie te realiseren. De kruislings verlijmde planken of lamellen zorgen voor een indrukwekkende sterkte en stabiliteit. Met hout – dat vijf keer lichter dan beton is – verbruik je zevenentwintig maal minder energie dan bij de inzet van beton en stenen. Duurzaam bouwen betekent voor betrokkenen met name andere keuzes maken. Een architect laat iets achter voor de toekomst en heeft de morele plicht dingen zo goed en duurzaam mogelijk te doen.’

Maatschappelijk betrokken
Docent Gerwin Elzinga, coördinerend docent Bouwkunde, werd erg geïnspireerd door de gastles van Achterbosch. ‘Hij is maatschappelijk betrokken en wil veranderen hoe mensen met de wereld omgaan. Hij gaf ons de boodschap mee niet alleen na te denken over ons vak, maar ook om het goed te doen voor het nageslacht. Zeer indrukwekkend.’ De gastles van Achterbosch is onderdeel van meerdere beroepscontactmomenten die de studenten de komende periode opdoen. ‘Donderdag 15 april 2021 vindt een Beroepencarrousel plaats’, aldus de docent. ‘Professionals uit de praktijk vertellen dan over hun vak aan de studenten. In periode 4 gaan de jongeren op stage en komen ze praktisch in aanraking met de verschillende beroepen.’

Levensecht onderwijs
‘Een gastles, zoals deze van Hans Achterbosch, geeft onze studenten up-to-date kennis uit de praktijk die nodig is om duurzame keuzes binnen de bouwsector te kunnen maken’, legt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort uit. ‘Een gastles is een van de zes onderwijsstappen van levensecht onderwijs. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal ondernemerschap en gedrag van de studenten. Op deze manier ontwikkelen onze studenten zich tot duurzame professionals van de toekomst’.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.