Gastles Middenkader bouw over veranderende rol aannemer

Door de aanbestedingswet 2012 is de rol van de aannemer veranderd. ‘Daarom starten we het project seriematige woningbouw met een gastles over hoe je als aannemer een opdracht binnenhaalt’, vertelt Maartje Berenschot, docent bouw van ROC Friese Poort. Op dinsdag 17 november 2020 verzorgde Bouwgroep Dijkstra Draisma een gastles voor 1e jaar studenten Middenkaderfunctionaris Bouw. Volgens een van de studenten, Dagmar Talman, een informatieve gastles. ‘Ik wist hier namelijk weinig van af. Ze leggen goed uit en vertellen over eigen projecten. We mochten zelf op zoek naar antwoorden op vragen van een echte uitnodigingsbrief en dit presenteren. Maar we weten nu ook waar we op moeten letten en hoe zij het hebben aangepakt’.

Wat is een aanbesteding?
Volgens de bouwstudenten is een aanbesteding een manier om een bouwbedrijf te zoeken voor het bouwen van een woning of bedrijfspand. ‘Een aanbesteding is een inkoopmethode om als overheid een opdracht bekend te maken’, stelt Dirk Jan de Rouwe van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Aanbieders schrijven zich in en brengen een offerte uit. De opdrachtgever selecteert de aanbieder op basis van de laagste prijs/kosten of de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Het doel van aanbesteden is om alle aanbieders gelijke kansen te geven en om concurrentie te stimuleren. ‘Zie aanbesteden als een spel zoals risk en monopoly. En je wilt dat spel graag winnen door de beste offerte uit te brengen’.

Veranderende rol aannemer
Traditioneel aannemen is een kwestie van het maken van de laagste prijs op grond van een bestek en tekeningen. ‘In deze rol is de aannemer alleen bezig met de uitvoering van de opdracht’, legt Dirk Jan de Rouwe van Bouwgroep Dijkstra Draisma uit. Door de aanbestedingswet 2012 is er sprake van een nieuwe werkelijkheid. ‘We hebben nu als aannemer een multidisciplinaire rol waarbij we van ontwerp tot onderhoud een rol spelen’. In de praktijk betekent dit dat de invloed van een werkvoorbereider op het bouwproces veel groter is dan de rol van de projectleiders. Op deze manier is het mogelijk om waarde toe te voegen door kennis te delen. ‘Dat past ons als Bouwgroep Dijkstra Draisma. We lopen voorop in energietransitie. En we delen durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en innovatie met onze opdrachtgevers’.

Kruip in de huid van de opdrachtgever
Elke aanbesteding begint met een uitnodigingsbrief van de opdrachtgever voor het houden van een presentatie. De studenten gingen als opdracht op zoek naar de antwoorden op de vragen van een levensechte uitnodigingsbrief van een Friese woningcorporatie. Deze vragen gingen over samenwerking tussen architect en opdrachtgever, de aanpak van het project en de toegevoegde waarde van het bouwteam. ‘Benoem als eerste het doel voordat je de vragen gaat beantwoorden’, is de tip van Dirk Jan de Rouwe. ‘En bevestig dat je de vragen van de opdrachtgever goed hebt begrepen’. Andere belangrijke tips om de vragen te beantwoorden zijn: vanuit ervaring suggesties doen, aandacht voor sociale innovatie, het team voorstellen, aandacht voor de omgeving en inspelen op de energietransitie.

Levensecht onderwijs
Deze gastles, in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma, is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort, waarbij studenten buiten theoretische kaders treden. Bouwgroep Dijkstra Draisma is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. Door gastlessen en workshops van innovatieve bedrijven ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.