Frisian Eco Car symboliseert nieuwe invalshoek bereikbaarheid

Buslijnen op het platteland doen het steeds minder goed en zijn daardoor niet klaar voor de toekomst. Hoe houden we Noardwest Fryslân bereikbaar? Hoe kunnen we met het beschikbare budget meer doen? Samen met de inwoners van de regio gaan we op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen voor het platteland.

Ideeën uit Fryske mienskip
Inwoners hebben als geen ander kennis en kunde van hun eigen woonomgeving. Via interviews met busreizigers en creatieve sessies op scholen, met ouderen en in verschillende dorpen gaan we samen met inwoners aan de slag. “Voor ons is dit ook een groot avontuur, want wij gaan op zoek naar een oplossing die we zelf nog niet kennen”, aldus Sjoerd IJdema.  Goede ideeën worden in de praktijk getest. Bij succes wordt het idee meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. Deze gaat per december 2022 in.

Elektrische auto
Onze zoektocht is onderdeel van het experiment Bûtengewoan Berikber dat de provincie Fryslân vandaag lanceerde. IJdema: “Om aan te geven dat het vervoer in Fryslân ook op een andere manier kan, kozen wij ervoor om in een elektrische auto van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort naar de aftrap te reizen. De auto is door mbo-leerlingen gebouwd. Het symboliseert hoe jongeren naar de toekomst kijken. Een idee vanuit de mienskip, zelf opgebouwd en het werkt ook nog. We hopen we dat er nog veel meer mooie ideeën door inwoners bedacht zullen worden”.

Denk je mee?
Wil je met ons meedenken? Meld je dan alvast aan via www.butengewoanberikber.frl. We zullen je dan uitnodigen voor één van de sessies die we gaan organiseren in de regio. De komende maanden zullen via verschillende kanalen zoveel mogelijk verschillende inwoners proberen te bereiken en uit te nodigen om mee te denken.

Bron: www.partoer.nl

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.