Friese trainees maken kennis met Trias Energetica

‘De mensheid zit midden in de energietransitie’, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We gaan richting fossielvrij en circulair leven. Om dat te realiseren, hebben we naast lef ook frisse blikken van jonge mensen nodig.’ Op vrijdag 15 november 2019 gaf Westra op het gemeentehuis van De Fryske Marren een workshop aan 25 trainees, die werkzaam zijn voor gemeenten, Provincie en Wetterskip in Fryslân. De projectleider informeerde hen over de Sustainable Development Goals en doceerde over de Trias Energetica.

Sustainable Development Goals
‘De Sustainable Development Goals (ook wel SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030’, aldus Westra. ‘Er bestaan 17 doelstellingen, zoals Betaalbare en duurzame energie, Klimaatactie en Geen armoede. Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra zei eens: ‘SDG 7, Betaalbare en duurzame energie, speelt een cruciale rol binnen het geheel. Als je dat goed regelt, los je meteen de zestien andere SDG’s op.’

Trias Energetica
Ook liet de projectleider de trainees kennismaken met de Trias Energetica, aan de hand van een bordspel van Centrum Duurzaam. ‘De Trias Energetica is een hulpmiddel bij het verduurzamen van gebouwen en bestaat uit drie stappen’, legde Westra uit, ‘het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zonnepanelen) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Aan jullie de taak om 22 duurzame installaties, die in het Duurzaam Doen Huis te zien zijn, in te delen binnen de Trias Energetica.’

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is een levensechte leeromgeving voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de regio. Zij doen hier praktijkervaring op met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. Hiermee vervult Centrum Duurzaam meerdere beloftes van ROC Friese Poort: betrokken zijn bij de regio en mensen in staat stellen een leven lang te leren.

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.