Friese mbo’s samen met bedrijfsleven op de bres voor verbetering arbeidspositie mbo-student

‘De arbeidsmarktpositie van mbo-studenten verdient extra aandacht.’ Dat stelt Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zei dit gisteravond tijdens een bijeenkomst van de Branche Advies Groepen van ROC Friese Poort en Friesland College bij Centrum Duurzaam. Binnen deze zogenaamde BAG-groepen spreekt men regelmatig over ontwikkelingen en trends in het vakgebied, maar vooral over de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Klik door voor een foto impressie van deze BAG bijeenkomst

Aansluiting arbeidsmarkt
De lezing van professor Van Dijk maakt een discussie los over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs, bedrijfsleven en ook overheid om ervoor te zorgen dat mbo-studenten voldoende aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Ook wethouder van de gemeente Leeuwarden, Andries Ekhart was uitgenodigd om daar zijn mening over te geven.

Klik door voor de presentatie over de inclusieve arbeidsmarkt

Maximaal opleiden
Het was een interessante avond waarin ROC Friese Poort en Friesland College de boodschap meekregen om studenten op een zo maximaal mogelijk niveau op te leiden, ze leren flexibel te zijn en natuurlijk gewoon vakkennis mee te geven. Het bedrijfsleven moet blijven aangeven aan welke kwalificaties behoefte is zodat de opleidingen de aansluiting met het werkveld blijven houden. Ook de wethouder kreeg vele suggesties en aanbevelingen mee. Echter is het voor de lokale politiek vaak lastiger om door regel- en wetgeving aan de wensen vanuit de arbeidsmarkt te voldoen. Maar wethouder Ekhart toonde zich zeer bereid om kansen te benutten en waar mogelijk speelruimte te zoeken.

Vakdiploma dat aansluit
Micha van Akkeren, voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort sloot de avond af door te stellen dat we in Friesland veel investeren in de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven: “de Friese ROC’s nemen hun verantwoordelijkheid om professionals af te leveren met een vakdiploma dat aansluit bij de wensen van de werkgevers. Het belang is groot voor alle partijen en kan alleen vorm krijgen door met elkaar in gesprek te blijven.”

Arbeidsmarktpositie MBO
De branche adviesgroepen komen regelmatig bijeen en het thema arbeidsmarktpositie van mbo-studenten is een blijvend agendapunt. Zeker voor Friesland College en ROC Friese poort.

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.