Freonen-medewerker van de maand november 2022: Hayko Boersma (ROC Friese Poort)

Hayko Boersma, docent Bouwkunde bij Freon ROC Friese Poort (vestiging Drachten), is de Freonen-medewerker van de Maand november 2022. “Een mooie onderscheiding”, reageert Boersma, die meteen de complimenten ontvangt van collega Roeland Westra, projectleider bij Centrum Duurzaam van de onderwijsinstelling. “Hayko weet studenten met bijzondere lesvormen het belang van duurzaamheid bij te brengen”, vertelt hij.

Een mooi voorbeeld hiervan is het project rondom een duurzame twee-onder-een-kapwoning, dat zestien tweedejaarsstudenten Middenkader Bouw onlangs de vele facetten van duurzaamheid liet ontdekken. “Tijdens dit acht weken durende project doorliepen de jongeren het gehele bouwproces: van ontwerp tot uitvoering”, vertelt Boersma. “Bij iedere stap dienden ze rekening te houden met de huidige marktvraag, maar óók de toekomstige. Een huidige eengezinswoning is namelijk niet erg duurzaam. Onze jongeren begonnen met een kavelkeuze, maar dienden ook zorg te dragen voor duurzame materialen en een demontabel eindresultaat. De keuze viel daarom niet op reguliere materialen, maar biobased en circulaire varianten. Ook zijn we met de studenten op bezoek geweest in het Duurzaam Doen Huis, bij ROC Friese Poort in Leeuwarden. Daar maakten ze kennis met energiezuinige installaties en de vele toepassingsmogelijkheden hiervan.”

Duurzaamheid
Als docent wil Boersma een voorbeeldrol vervullen richting zijn studenten, merkt hij. “Niemand ontkomt meer aan het thema duurzaamheid, zeker in de bouw. Het bouwafval in Nederland is gigantisch. Hoe kunnen we dat veranderen?Het gaat daarbij niet alleen om het ontginnen, bewerken en vervoeren van grondstoffen. Verwerking op de bouwplaats en de energiezuinigheid van gebruikte installaties spelen evenzeer een rol. We moeten niet kijken naar het snelste en het goedkoopste, maar hetgeen wat de minste belasting oplevert voor onze omgeving.”

Mogelijke oplossingen daarbij zijn modulair bouwen en het gebruik van circulaire en biobased materialen. “Door de studenten steeds te laten beargumenteren welke keuzes ze op deze gebieden maken, gaan ze anders naar het bouwproces kijken. De opgedane kennis nemen ze vervolgens mee naar hun stagebedrijven. Zo hopen we het idee achter de Trias Energetica, een duurzame wijze van gebouwontwerp, te versnellen.”

Levensecht onderwijs
“Duurzaamheid raakt ons allemaal en dus elk vakgebied”, stelt Roeland Westra. “We zijn als ROC Friese Poort dan ook aanjager van hybride, levensecht onderwijs in 6 stappen voor de opleidingen bouw, techniek en ICT. Dit realiseren we door excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. Hayko geeft hierin het goede voorbeeld en is daarom voorgedragen als Freonen-medewerker van de maand!”

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.