Excursie studenten werktuigbouw naar 3D metaal printer Innovatiecluster Drachten

‘We willen onze studenten al op school kennis laten maken met nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied’, vertelt Lieuwe Hoekstra, docent van ROC Friese Poort Drachten. ‘Met deze excursie verbinden we ons project op school aan de praktijk in het bedrijfsleven’. Woensdag 1 november 2017 brachten studenten van het vierde jaar werktuigbouwkunde een bezoek aan het Innovatiecluster Drachten in het kader van de 3D metaal printer.

3D metaal printen
3D printen is een nieuwe productietechniek, additive manufacturing genaamd. Een 3D printer maakt van een digitaal bestand een tastbaar product. Elk vakgebied heeft te maken met 3D printen en kijkt wat de mogelijkheden zijn van 3D printen. ‘Met een 3D metaal printer kunnen we complexe vormen printen die zo sterk zijn dat ze overal toepasbaar zijn’, legt Willem Wiersema van Philips Drachten uit. ‘Met een metaalprinter kunnen we niet alleen betere producten maken maar ook sneller en goedkoper produceren’.

Project gemotoriseerde barkruk
‘Onze studenten ontwerpen en fabriceren als project de gemotoriseerde barkruk’, zegt Hendrik van Klaarbergen, docent ROC Friese Poort Drachten. De gemotoriseerde barkruk is een rijdend voertuig. De studenten presenteerden deze excursie groepsgewijs de prototypes van een onderdeel van de gemotoriseerde barkruk. Dit specifieke onderdeel is met SolidWorks ontworpen en daarna als prototype op een kunststof printer uitgeprint. ‘Het is de bedoeling is dat we de 3 beste ontwerpen eind 2018 op de 3D metaal printer bij Philips printen. Daarna kunnen onze studenten deze 3D metaalonderdelen daadwerkelijk toepassen op de gemotoriseerde barkruk’.

Levensecht onderwijs
‘Onze studenten werken op school aan levensechte opdrachten van het bedrijfsleven’, licht Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort toe. ‘We noemen dat levensecht onderwijs en 1 van de praktijkstappen is een excursie’. Naast een excursie bestaat levensecht onderwijs uit Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen, een Challenge (projectonderwijs in 20 weken) en gastlessen. Naast technisch vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten . ‘We leiden onze studenten immers op tot de vakmannen van de toekomst’.

Innovatiecluster Drachten
Innovatiecluster Drachten is een internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende High Tech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland die vooroplopen met innovaties en concurrerend zijn in de wereldmarkt. De 5 speerpunten van Innovatiecluster zijn: 3D metaal printen, remote sensoring, robotics, visual intelligence en all electric propulsion.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.