Excursie interieur- en bouwstudenten in week van de circulaire economie

‘Onze interieurbouw studenten hebben afgelopen weken bijzettafels gemaakt van plaatmateriaal van de lisdodde’, vertelt Johan Dijkstra van ROC Friese Poort. ‘Graag laten we de studenten zien welke toepassingen er zijn voor de lisdodde in de bouw’, vult Coen Verboom van Bouwgroep Dijkstra Draisma aan. Maandag 7 en vrijdag 11 februari 2022 gingen de studenten op excursie naar Bowinn in Dokkum in het kader van de Week van de circulaire economie. ‘De uitdaging voor onze generatie is om te werken met andere materialen’, is de reactie van een van de studenten na afloop van de excursie. ‘Het is aan ons om te laten zien dat het wel kan’.

Lisdodde
‘Jullie gaan meubels en huizen bouwen die CO2 opnemen’, zo opent Coen Verboom de presentatie. ‘Dat noemen we circulair bouwen waarbij jullie met andere materialen gaan werken’. Een van die materialen is de lisdodde oftewel de stinksigaar (tuorrebout in het Fries) die oneindig te gebruiken is. De vele kleine kamertjes met stilstaande lucht in de steel zorgen voor een isolerende werking. Het pluizige sigarengedeelte leent is geschikt als isolatiemateriaal. ‘We passen het dan ook toe als inblaasisolatie en plaatmateriaal in de bouw’. Omdat lisdodde bestaande isolatiematerialen 1 op 1 kan vervangen is het ook mogelijk om lisdodde toe te passen in bestaande industriële processen.

BOWINN
‘Wij koppelen studenten aan circulaire vraagstukken van bedrijven’, legt Martin van der Veen van Bowinn uit. Een van die vragen is: hoe willen wij in 2030 wonen? Doelstelling is om in 2030 50% circulair te bouwen en in 2050 100%. Naast het gebruiken van andere materialen zijn er ook andere invalshoeken om circulair te bouwen. ‘Wij geven studenten en bedrijven ruimte om te experimenteren met robotisering van het bouwproces, sensortechnologie en levensbestendig wonen. In onze klimaatkamers bootsen studenten en bedrijven huiskamers na’.

Week van de Circulaire Economie
De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse landelijke campagneweek die de transitie naar een circulaire economie aanjaagt en versnelt. Van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari 2022 zetten ondernemers, universiteiten, hogescholen, overheden en allerlei andere organisaties hun deuren open om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie. In 2022 is het thema van de Week van de Circulaire Economie ‘Actieplan voor de toekomst: Laat je inspireren om mee te doen, want duurzaam verder is de enige optie’. Vragen die centraal staan zijn ‘We moeten in actie komen om in 2050 volledig circulair te zijn, maar hoe doen we dit?’,

RIF Gas 2.0
Bouwgroep Dijkstra Draisma is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, legt Roeland Westra van ROC Friese Poort uit. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Bouwgroep Dijkstra Draisma duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Levensecht onderwijs
Deze excursie, in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma, is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort, waarbij studenten buiten theoretische kaders treden. Door excursies, gastlessen en workshops van innovatieve bedrijven ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel om ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op circulair bouwen gericht is.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.