Excursie bouwstudenten in het kader van luchtdicht bouwen

‘Samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma zijn onze studenten bezig met seriematig bouwen’, vertelt Maartje Berenschot van ROC Friese Poort. ‘Dit is gelijkvormige bouw van woningen in grotere aantallen’, vult Erik Duiker van Bouwgroep Dijkstra Draisma aan. ‘We bouwen nu 92 woningen in Harlingen in opdracht van Bouwvereniging Harlingen. Een belangrijk kenmerk van deze woningen is dat ze een zeer goede luchtdichtheid hebben’. Dinsdag 18 januari 2022 namen studenten middenkader functionaris bouw een kijkje op de bouwplaats in Harlingen. ‘Zo brengen we luchtdicht bouwen op een praktische wijze dichtbij onze bouwstudenten’.

Luchtdicht bouwen
‘Een woning kun je zien als een jas’, zo maakt Erik Duiker de vergelijking. ‘Als jouw jas geen luchtdichte laag heeft en de wind er doorheen komt dan heb je het nog steeds koud’. Zo is het ook met een woning. De jas van de woning is de thermische schil. Dak, wanden, beglazing en deuren maken deel uit van de thermische schil van de woning. ‘Zo voorkom je energieverlies door kou tegen te houden en warmte te behouden’. Ook speelt luchtdicht bouwen een belangrijke rol in het op orde maken van de bouwfysische aspecten van de woning. ‘Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van vochtophoping’.

Blowerdoortest
‘Bij deze woning gaan we een blowerdoortest doen om de luchtdichtheid te meten’, legt Erik Duiker uit. ‘We gaan kijken hoeveel kieren en naden er in de thermische schil van deze woning zitten’. Er zijn 2 momenten om tijdens de bouw een blowerdoortest te doen. ‘Een b-meting doen we tijdens de ruwbouwfase. Dat geeft ons de mogelijkheid om de thermische schil van de woning te verbeteren. Daarnaast doen we een a-meting tijdens de oplevering van de woning. Deze meting is belangrijk voor het energielabel van de woning’. Bouwgroep Dijkstra Draisma is sinds 2018 gecertificeerd om metingen op het gebied van luchtdichtheid zelf uit te voeren. ‘Door onze eigen woningen zelf te testen zijn wij in staat om onze kwaliteit in bouwen blijvend te verbeteren’.

Levensecht onderwijs
Deze excursie, in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma, is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort, waarbij studenten buiten theoretische kaders treden. Door excursies, gastlessen en workshops van innovatieve bedrijven ervaren studenten de nieuwste ontwikkelingen. Zij leren hierdoor hoe het bedrijfsleven functioneert en ontvangen een prikkel om ondernemend gedrag te vertonen. Hiermee komen zij goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt, die steeds meer op duurzaamheid gericht is.

RIF Gas 2.0
Bouwgroep Dijkstra Draisma is partner van RIF Gas 2.0. Dit project, een speerpunt van Energy College, heeft als doel jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken. ‘In dit project waarin wij samenwerken met alle ROC’s in Friesland, Groningen en Drenthe zijn wij trekker van het thema energiebesparing en duurzaamheid’, legt Roeland Westra van ROC Friese Poort uit. ‘Ons Centrum Duurzaam organiseert samen met bedrijven zoals Bouwgroep Dijkstra Draisma duurzame avonturen voor onze studenten’. De andere thema’s van RIF Gas 2.0 zijn waterstof en geothermie.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.