Energietransitie vergt overstap naar nieuwe energiesystemen

‘Lokaal opwekken, lokaal opslaan en lokaal gebruiken is de oplossing voor de huidige energie-uitdagingen’, vertelt Lammert de Wit, algemeen directeur bij SuWoTec. ‘Zo realiseer je een duurzame, circulaire planeet.’ Op donderdag 18 juni 2020 verzorgde De Wit een online Duurzaam Doen Lezing, op uitnodiging van ROC Friese Poort Centrum Duurzaam. In de Drachtster studio van de onderwijsinstelling – en geregistreerd door AV-studenten van ROC Friese Poort – ging de spreker in op de energiesystemen van de toekomst.

Lokale buffering en opslag
‘De energietransitie en circulariteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’, vertelt hoofdspreker De Wit. ‘Ons bedrijf wil een duurzame, circulaire planeet tot stand brengen. Daarom hebben we alle processen onderzocht waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Mensen willen graag onderdak, voedsel, schoon water en producten. Processen die deze behoeftes vervullen leveren echter afval op. Dat is onwenselijk. De wereld moet daarom overstappen op nieuwe energie- en recyclingsystemen. Dit gaat helaas niet zonder slag of stoot. Er is weliswaar genoeg duurzame energie in deze wereld, maar duurzame beschikbaarheid laat te wensen over. De bestaande infrastructuur van het elektriciteitsnet blijkt hiervoor ontoereikend. Om in deze uitdaging – en behoeftes van huizen, fabrieken of sportclubs – te voorzien, hebben we lokale opwekking en opslag van energie nodig. Het gaat hierbij om warmte- en koude-energie, evenals elektrische energie.’

Nieuw energiesysteem
Lokaal opwekken, opslaan en gebruiken heeft de toekomst, zo verzekert De Wit. Daarom heeft SuWoTec het Sustainable Energy System ontwikkeld, dat haar vuurdoop beleefde bij een gebouw in Rotterdam. De methode maakt onder meer gebruik van heat pipes, wier opgevangen warmte en koude worden opgeslagen in thermische accu’s. Bij een steeds warmer wordend klimaat stijgt de vraag naar koeling. ‘Deze batterijen zijn op hun beurt aan een slim klimaatbeheersingssysteem gekoppeld’, legt De Wit uit. ‘Intelligent, omdat het zich aanpast aan de behoeften in individuele ruimtes en bovendien rekening houdt met weervoorspellingen en stroomprijzen. Afhankelijk hiervan besluit het systeem of inschakeling van de warmtepomp gedurende enig tijd nuttig is. Zo schakel je direct over op natuurlijke bronnen en gebruik je alleen het net wanneer het echt nodig is. Dit is de wijze waarop je volgens SuWoTec een warmtenet aanlegt in een gebouw. Door met water te werken en dit slim om te zetten naar luchtverwarming en -koeling ontstaat ook nog eens een aangenaam en gezond binnenklimaat.’

Biobased batterij
Energieopslag vindt plaats in batterijen. Veel batterijsystemen gebruiken tegenwoordig lithium-ion-technologie. De winning van lithium is echter milieuonvriendelijk en onhoudbaar op langere termijn. Volgens de hoofdspreker zijn batterijen op basis van zand, zout en niet-corrosieve electrodes een geschikt alternatief. ‘Ons eigen biobased batterijsysteem is de oplossing voor de toekomst. Veel van deze batterijonderdelen zijn in de hele wereld voorradig. Het is een 100 procent circulair opslagsysteem. Lokaal opwekken, lokaal opslaan en lokaal gebruiken is de oplossing voor de huidige energie-uitdagingen. Het biobased batterijsysteem speelt hierop in en houdt het proces simpel: wek de energie op en gebruik het.’

RIF Gas 2.0
Ook Anja Hulshof, Programmamanager RIF Gas 2.0, kwam aan het woord tijdens de Duurzaam Doen Lezing. Zij realiseert met het Gas 2.0-programma een samenwerking tussen het mbo, bedrijfsleven en de overheid, bedoeld om meer vakmensen af te leveren voor de duurzame energiesector. ‘Om de nieuwe duurzaamheidssystemen en -apparaten te installeren en bedienen, zijn vaardigheden en competenties nodig. Voor scholen ligt daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Enige jaren geleden sloegen zeven mbo-scholen in het noorden de handen ineen – onder de noemer Energy College – om energieonderwijs te ontwikkelen voor studenten én om- en bijscholers. Dit project mondde uit in Gas 2.0. We hebben de mbo-geschoolden namelijk hard nodig om de noordelijke energievoorziening te verduurzamen.’

Duurzaam Doen Lezing
De Duurzaam Doen Lezing, ditmaal een samenwerking tussen ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, Energy College RIF Gas 2.0, Bedrijfsopleidingen, Installatiewerk Noord, Techniek Nederland en OTIB, is een maandelijks terugkerende bijeenkomst. Tijdens deze sessies behandelen gastsprekers een thema omtrent de energietransitie. Hiermee brengt Centrum Duurzaam een koppeling tot stand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien profileert de locatie zich op deze wijze als duurzaam kenniscentrum binnen Friesland.

Terugkijken
Wil je de Duurzaam Doen Lezing nog eens op je gemak terugkijken? Bekijk onderstaande video:

Bekijk hieronder de presentatie van Lammert de Wit (SuWoTec):

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.