Energieprofielen van woningen en gebouwen in balans brengen

Hoe laten we onze energiehuishouding efficiënter werken? Om antwoord op deze vraag te geven organiseerde Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort een Duurzaam Doen Lezing. Op woendag 28 juni 2023 waren Jeroen Veenema en Arjen Dijkstra de gastsprekers namens de Dutch Energy Group. Bouwstudenten, docenten en bedrijven waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een energie efficiënte huishouding.

Energienet
‘Liander heeft het energienet in Nederland verdeeld in netten van hoogspanning, middenspanning en laagspanning’, legt Jeroen Veenema van Dutch Energy Group. Dit laatste zie je terug in de straten en loopt naar woningen en gebouwen. Momenteel keren we deze verdeling om door het plaatsen van zonnepanelen en windmolens op en bij woningen en en gebouwen. Daardoor is de vraag van energietransport momenteel groter dan het aanbod. Sinds 2020 overschrijden we met elkaar de capaciteit op het energienet. In Friesland is de capaciteit helaas op. Daardoor blijven nieuwe aansluitingen uit en bedrijven die willen uitbreiden in capaciteit komen op een wachtlijst. De oplossing ligt bij het eindpunt oftewel de woning of het bedrijfspand. Daarna kijken we verder naar de buurt, de wijk of het industrieterrein. Ook collectieve zonne- en windmolenparken en de energiemarkt spelen een rol bij de oplossing’.

Energieprofiel
‘Iedereen die energie gebruikt heeft een energieprofiel’, stelt Arjen Dijkstra van Dutch Energy Group. Een energieprofiel bestaat uit een consumptieprofiel en een opwekprofiel. ‘Als je naar het energieprofiel van woningen kijkt zie je een toename in energieverbruik bij het verduurzamen (oftewel elektrificeren) van woningen. Vooral in de wintermaanden heb je dan energie nodig van het energienet. Dit geldt ook voor bedrijven. We hebben het energienet nodig om het consumptieprofiel in balans te brengen met het opwekprofiel’.

Energievraag verschuiven
‘Nu is er sprake van een overschot aan energie omdat we op het midden van de dag de meeste energie opwekken. Deze energie willen we later op de dag gebruiken. We kunnen dit realiseren door de energievraag te verschuiven. Denk bijvoorbeeld aan warmte opslaan, koelcellen extra koelen, waterstof maken en batterijen’.

Batterij
‘Met een batterij is het mogelijk om bij meer energievraag de energie uit de batterij te halen in plaats van uit het net. We noemen dit peak-shaving. Hiermee bespaar je op de kosten van de aansluiting. Daarnaast ontlast je het energienet. Ook heb je de mogelijkheid van load-shifting. Hierbij verplaats je de piek aan opwek naar een later moment om deze energie te gebruiken. Zo bespaar je op energiekosten. Ook met load-shifting ontlast je het energienet. Zo maken we minder gebruik van het energienet door zoveel mogelijk energie zelf te consumeren. Met een Energie Management Systeem EMS) kunnen we het energieprofiel van woningen en bedrijfspanden in balans brengen’.

Duurzaam Doen Lezing
De Duurzaam Doen Lezing, een samenwerking tussen ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, Energy College RIF Gas 2.0, Bedrijfsopleidingen, Installatiewerk Noord, Techniek Nederland, Wij Techniek, is een maandelijks terugkerende bijeenkomst. Tijdens deze sessies behandelen gastsprekers een thema omtrent de energietransitie of de circulaire economie. Hiermee volgt Centrum Duurzaam de duurzame innovaties op de voet. Bovendien profileert ROC Friese Poort zich op deze wijze als duurzaam praktijkcentrum binnen Friesland.

Hier kun je de Duurzaam Doen Lezing terugkijken

Bekijk de presentatie van de Dutch Energy Group

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.