Energiemonitoring gericht op energiebesparende maatregelen voor gebouwen

Huizen en gebouwen verbruiken energie. Met energiemonitoring is het mogelijk om het energieverbruik inzichtelijk te maken. ‘Het is dan heel eenvoudig om energiestromen te volgen en zichtbaar te maken’, vertelt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Het doel van energiemonitoring is om onnodig energieverbruik tegen te gaan en energiebesparende maatregelen te treffen. Samen met ongeveer 50 bedrijven, studenten en docenten keek gastspreker Wim Plat van GMC Instruments op de Duurzaam Doen Lezing van 17 januari 2017 naar de mogelijkheden van energiemonitoring.

Klik door voor een foto impressie van de Duurzaam Doen Lezing over energiemonitoring

Een meetsysteem opzetten
‘Begin laagdrempelig en praktisch’, zo adviseert Wim Plat van GMC Instruments. Enkele meters verschaffen vaak al veel informatie over energiestromen. Sta vooral stil bij de bepaling van de uitgangspunten. Wat wil je weten? Wanneer is er sprake van veel energieverbruik? Waarvoor gebruik je energie? Bij al deze vragen gaat het niet alleen om de hoeveelheid energie, maar ook om de continuïteit en de kwaliteit van de energiestromen. Het succes van energie management hangt af van de mogelijkheden van de gebruikers om bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten het meetsysteem flexibel aan te passen. Hierbij speelt ook de ICT-infrastructuur (netwerken en bekabeling) een belangrijke rol.

Klik door voor de presentatie van GMC Instruments over energiemonitoring

Data verzamelen met Smartcollect
‘Alles wat meetbaar is en een bijdrage levert aan inzicht in energiestromen registreert een meetsysteem’, legt Wim Plat uit. ‘Dan gaat het niet alleen om energie, maar ook temperatuur, druk, aantallen producten enzovoort’. Er is sprake van meetdata. ‘De vraag is wat je wilt doen met deze data? Rapportages automatiseren, beveiliging, koppelingen naar andere systemen’. Dit kan met Smartcollect. Naast het genereren van rapportages is het mogelijk om meetpunten toe te voegen en aan te passen. Een speciale functie is de module Power Quality. Deze module monitort de kwaliteit van de netspanning. Denk hierbij aan het bewaken van processen waarbij de continue beschikbaarheid van een stabiele spanning belangrijk is in bijvoorbeeld ziekenhuizen, datacenters en laboratoria. Voor een snel visueel overzicht op diverse meetpunten is de Scada module gemakkelijk in te richten en goed te gebruiken. Hierbij zijn ook alarmering en controle acties uitvoerbaar.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.