Eerste werkconferentie RIF Gas 2.0 in Friesland

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 vond de eerste werkconferentie Gas 2.0 plaats. Voor de werkconferentie waren partners uit de regio Friesland en team Gas 2.0 te gast bij Ekwadraat op de Energiecampus Leeuwarden. Deze middag hebben we gezamenlijk gediscussieerd en gebrainstormd over hoe we toekomstbestendig onderwijs kunnen ontwikkelen voor de energiesector in Noord-Nederland. Een onderwerp dat ons allen, ieder vanuit zijn/haar perspectief, bezighoudt. Dit bleek ook uit de levendige gesprekken die aan de tien tafels ontstonden.

Actie lokt reactie
Douwe Faber van Ekwadraat deelde tijdens de opening zijn statement “actie lokt reactie en creëert business”. Met deze werkconferentie en deze terugkoppeling hebben we de eerste stap, zijnde “actie” gezet. De vervolgstap is “reactie”. Dit gaan we invulling geven door met u in gesprek te gaan aan de hand van uw cofinancieringsverklaring waarop u heeft aangegeven hoe u wilt bijdragen aan de doelstellingen. Voor eind november nemen wij hierover contact met u op. Wij zien uit naar deze gesprekken, waarin we de plannen en ideeën samen met u concreet vorm gaan geven.

Ook in Drenthe en Groningen
In opvolging van deze werkconferentie in Friesland, gaan we dit ook voor onze partners in Drenthe (3 december) en Groningen (28 november) organiseren. Het idee is om dan vervolgens in het voorjaar van 2020 elkaar (alle partners uit Drenthe, Friesland en Groningen) wederom te ontmoeten en de resultaten te communiceren, leerpunten en successen te delen en vervolgplannen te maken voor het volgende schooljaar. Dit betekent dat we geen jaarconferentie in november van dit jaar gaan organiseren, zoals we in de afgelopen jaren wel gedaan hebben. We kiezen er nu voor om in drie conferenties per regio concrete plannen met u als onze partners te maken. Uiteraard gaan we ervoor om de successen als Energy College in Noord Nederland te delen en te benutten.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.