Eerste stappen Nul op de Meter voor bewoners Camminghaburen in Duurzaam Doen Huis

‘In onze woonwijk Camminghaburen staan ongeveer 1750 particuliere woningen met een label slechter dan C’, vertelt Hindrik van Dijken namens de stichting. ‘Met Camminghaburen Nul op de Meter willen we de bewoners begeleiden in het maken van duurzame keuzes met als resultaat een nul op de meter woning’, vult Hendrik van Houten van Ekwadraat aan. Dinsdag 27 juni 2017 volgde een kleine groep bewoners oftewel de voorlopers de workshop ‘Nul op de meter, hoe doe ik dat?’ in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Klik door voor een impressie van de workshop ‘nul op de meter, hoe doe ik dat?’

Workshop ‘nul op de meter, hoe doe ik dat?
‘Jouw woonsituatie is het vertrekpunt naar nul op de meter’, stelt Durk Reitsma, docent van ROC Friese Poort. ‘Maar ook de eisen die je stelt aan comfort’ . Nul op de Meter betekent dat een woning evenveel energie (of meer) zelf opwekt ten opzichte van het energieverbruik. ‘Maak aan de hand van de Trias Energetica een verduurzamingsplan voor je eigen woning’. De Trias Energetica is gebaseerd op het beperken van de energievraag, het zelf opwekken van duurzame energie en indien nodig een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. ‘Ontdek de duurzame maatregelen die er zijn en maak een keuze op basis van investering, besparing en vermindering CO2 uitstoot’. Duurzame maatregelen zijn bijvoorbeeld warmtepompen, WTW, waterzijdig inregelen van de CV, isolatie en vraag gestuurde ventilatie. ‘ Zo ontstaan er duurzame plannen en zo inspireer je elkaar’.

Nul op de Meter
‘We maken gebruik van het Nul op de Meter concept dat Ekwadraat heeft ontwikkeld’, licht Hindrik van Dijken toe. Bouwbedrijf Lont heeft zich samen met installatiebedrijf Damstra gecommitteerd aan de stichting Camminghaburen Nul op de Meter. ‘De gemeente Leeuwarden heeft ons geholpen met de eerste financiële injectie’. Bijzonder aan het concept is dat het de lokale economie stimuleert, dat het een bespaargarantie geeft op de investeringen en dat het een deel van het geïnvesteerde geld inzet in de wijk. Zichtbare duurzame voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een laadpaal voor elektrische auto’s of een fietspad voorzien van zonnepanelen.

Duurzame ambitie gemeente Leeuwarden
‘Wij willen met Camminghaburen Nul op de Meter onze bewoners helpen om daadwerkelijk nul op de meter woningen te realiseren’, vertelt Hindrik van Dijken. Dit sluit aan bij de duurzame ambitie van de gemeente Leeuwarden. Deze ambitie is om in 2020 een energiebesparing in de woningbouw van 20% realiseren ten opzichte van het energieverbruik in 2010.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.