ECOkubus als praktijkvoorbeeld energieneutraal wonen

‘Onze opdracht is het energieneutraal maken van de ECOkubus’, vertelt Daniel Postma student elektrotechniek van ROC Friese Poort. ‘Ook brengen we sensoren aan met een weerstation voor het meten van de temperatuur, de vochtigheid en het licht’. De ECOkubus is een innovatieproject van Centrum Duurzaam waarbij MBO studenten in samenwerking met bedrijven nieuwe inzichten opdoen op het gebied van energiezuinig bouwen.

Energieneutraal
‘Om energieneutraal te wonen is het zelf opwekken van energie noodzakelijk’, legt Luuk Dijkhuis van Technea Duurzaam uit. In Nederland wekken we in de zomermaanden de meeste zonne- energie op. Deze energie kunnen we niet verplaatsen naar de wintermaanden op basis van energie opslag. Een mogelijke oplossing is het opwekken van energie in de wintermaanden via biomassa zoals bijvoorbeeld een pelletkachel. Op deze manier kunnen woningen 12 maanden per jaar zelf energie opwekken. ‘Maak een berekening van de verbruikers (apparaten) en gebruikers (leeractiviteiten) van de ECOkubus’, is de opdracht van Luuk Dijkhuis aan de studenten. ‘En bepaal dan de mix van duurzame maatregelen om te komen tot een energieneutrale ECOkubus’.

Energiemonitoring
‘We willen leren wat de energiehuishouding doet in bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid’, zegt Daniel Postma lachend.’ Daarom brengen we sensoren en een weerstation aan om metingen te doen. Deze gegevens zijn interessant voor bewoners maar ook voor bouw- en installatiebedrijven’. Daarnaast bouwen studenten in Noorwegen ook aan precies dezelfde ECOkubus. ‘Dan kunnen we zelfs onze gegevens over de energiehuishouding vergelijken met Noorwegen’.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.