Duurzame toekomst inspiratie voor studenten ROC Friese Poort

‘We willen onze studenten laten kennismaken met de toekomst’, vertelt Mirjam Potjewijd van ROC Friese Poort. ‘Ze krijgen in hun toekomstige beroep bij onderhoud en verbouw te maken met duurzame technieken’. De eerste voorbereiden stap was een bezoek van 1e jaars studenten VeVa van SMG en AvOK aan het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam bij ROC Friese Poort. De studenten volgden de workshop ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning’. De tweede stap was een bezoek aan de nieuwbouw van de Uniformberoepen van ROC Friese Poort in Leeuwarden. ‘Hier bouwen ze circulair en energieneutraal en dat is het nieuwe schoolgebouw voor deze studenten’.

Klik door voor een foto impressie van het Duurzaam Doen Huis en bezoek nieuwbouw uniformberoepen

Trias Energetica
‘De strategie om te verduurzamen is gebaseerd op de Trias Energetica’, legt Durk Reitsma docent van ROC Friese Poort uit. De eerste stap in deze strategie is het beperken van de energievraag. ‘Denk hierbij vooral isolatie en glas, de zogenaamde interne maatregelen’. Stap 2 is het zelf opwekken van hernieuwbare energie zoals zon, wind, aardwarmte en bio. De laatste stap is de efficiënte werking van technische installaties om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Een duurzame strategie betekent duurzame keuzes maken.

Hoe verduurzaam ik mijn woning?
‘We gaan uit van een hoekwoning waarbij jullie keuzes maken om deze woning te verduurzamen’, is de oproep van Durk Reitsma. ‘Kijk naar duurzame maatregelen in investering, besparing en CO2 uitstoot’. Met als resultaat een conceptplan voor het verduurzamen van deze woning. De studenten ontdekten met een eigen budget duurzame maatregelen zoals douche-wtw, passief huis toestel, HRe ketel met micro WKK, vloer- en wandverwarming, balansventilatie, zonnepanelen en warmtepomp. ‘Alle nieuwe inzichten die jullie vandaag opdoen maken het mogelijk om ook zelf duurzame stappen te zetten’.

Duurzaam Doen Huis
‘Onze studenten werken in het Duurzaam Doen Huis altijd met de nieuwste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland’, licht Roeland Westra van Centrum Duurzaam toe. Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving. ‘‘Alle installaties zijn duurzaam en passen in verduurzamingsconcepten als Nul op de Meter en energieneutraal. Deze praktische leeromgeving is zowel interessant voor studenten maar ook voor medewerkers van bedrijven. ‘En natuurlijk voor leerlingen van het VMBO om ze te enthousiasmeren voor de techniek’.

Circulair bouwen
‘Onze leerlingen zijn de toekomst en daarom bezochten we maandag 3 juli 2017 de nieuwbouw van de uniformberoepen van ROC Friese Poort in Leeuwarden’, zegt Mirjam Potjewijd. ‘Dit is het gebouw waar ze les krijgen vanaf het schooljaar2017 – 2018’. Met circulair bouwen wil ROC Friese Poort vooral grondstoffen gebruiken die herbruikbaar zijn. Een gebouw is in het circulaire denken meer dan een functionele ruimte met een sociale functie. Gebouwen zijn opslagplaatsen. Al het gebruikte materiaal is bruikbaar voor een toekomstig gebouw.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.