Duurzame inzetbaarheid gericht op energieke vakmensen

‘Duurzaamheid is meer dan alleen techniek’, stelt Roeland Westra projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Vooral bij de inzetbaarheid van mensen is er ook sprake van duurzaamheid’. Met het oog op duurzame inzetbaarheid dienen werkgevers te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. Wat zegt de Arbowet hierover en wat zijn de wijzigingen per 1 juli 2017? Ongeveer 35 belangstellende bedrijven, docenten en studenten kwamen dinsdag 20 juni 2017 naar de Duurzaam Doen Lezing voor de antwoorden op deze praktische vragen over duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Klik door voor een foto impressie over de Duurzaam Doen Lezing over duurzame inzetbaarheid 

Vernieuwde Arbowet
In technische beroepen hebben medewerkers vaak te maken met lawaai, val- en struikelgevaar en fijnstof. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers gaat dan ook over gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. Dat betekent investeren in medewerkers. ‘Als je als bedrijf investeert in je medewerkers wees dan niet bang dat ze weggaan’, zegt Roeland Westra. ‘Als je namelijk niet investeert in je medewerkers en ze blijven dan is dat veel erger’. Per 1 juli 2017 is er sprake van een nieuwe Arbowet. ‘In deze nieuwe wet is veel meer aandacht voor preventie gericht op gezondheidsproblemen, uitval en verzuim’, licht Trijn Geverink van Arbo Unie toe. Er is sprake van een verplichte samenwerking tussen preventiemedewerker en de bedrijfsarts waarbij de bedrijfsarts een adviserende rol heeft. Naast een risico inventarisatie & evaluatie is er ook een arbeidsomstandighedenspreekuur verplicht.

Energieke vakmensen
De werkelijkheid van de technische installatiebranche verandert razendsnel. ‘Onze leden hebben te maken met snel veranderende technologieën, nieuwe klantvragen, een veranderende markt, hogere werkdruk en vergrijzing op de arbeidsmarkt’, legt Bert Huethorst van Uneto VNI uit. Dat heeft consequenties voor de bedrijfsvoering van bedrijven. ‘Het is goed dat bedrijven kijken naar de duurzame inzetbaarheid van hun eigen medewerkers’. Een duurzame bedrijfsvoering bestaat namelijk uit energieke vakmensen. ‘Vanuit Uneto-VNI bieden we een kosteloze leergang aan ‘Duurzame inzetbaarheid in het MKB’. Inschrijven kan in juni/juli en er zijn 40 plekken beschikbaar’. Klik door voor meer informatie en aanmelding.

Duurzaam Doen Lezing
Een Duurzaam Doen Lezing is een levensechte leeractiviteit van Centrum Duurzaam voor studenten, docenten, bedrijven, overheden en kennispartners. Doel is om de nieuwsgierigheid te prikkelen door het delen van de technische kennis van morgen. Hiertoe vertellen gastsprekers over duurzame thema’s vanuit de vakgebieden installatietechniek, bouw, elektrotechniek, mechatronica en werktuigbouw. Met als resultaat het verkrijgen van nieuwe inzichten waarmee we alle betrokkenen elkaar een duurzame stap verder helpen. Deze lezingen organiseert Centrum Duurzaam in samenwerking met UNETO VNI , OTIB en Kenteq.

 

 

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.