Duurzame inspiratiedag voor Middenkader engineering-studenten ROC Friese Poort

‘Het was een leerzame dag voor de studenten’, vindt Arjen Joostema, coördinerend docent Mechatronica bij ROC Friese Poort in Drachten.Ze hebben ervaren wat duurzaamheid inhoudt bij installatietechniek.’ Op woensdag 11 december 2019 bezochten 38 Middenkader engineering-studenten van ROC Friese Poort Drachten de Leeuwarder vestiging aan de Anne Wadmanwei. Daar volgden ze workshops over duurzame technieken, domotica, waterstof en de Trias Energetica. Ook woonden ze een Duurzaam Doen Lezing over energiepositieve gebouwen bij.

Bekijk een foto-impressie van de Duurzame inspiratiedag

Workshops
‘Iedereen krijgt te maken met duurzaamheid’, vervolgt Joostema. ‘Tijdens je privéleven, stage of duurzame keuzedelen binnen de opleidingen. Daarom was het goed om in samenwerking met Centrum Duurzaam deze Duurzame inspiratiedag aan te bieden. Alle leerlingen waren bovendien actief bezig tijdens de diverse workshops. De docenten verdienen daarvoor ook complimenten; ze hebben de jongeren in de actieve stand gekregen én gehouden.’

Duurzame technieken
Op dit moment is de mensheid voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen’, vertelt Durk Reitsma, docent Installatietechniek bij ROC Friese Poort tijdens de eerste workshop over duurzame technieken. ‘Deze worden echter schaarser en daardoor duurder. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe energiemix, bestaande uit duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Hernieuwbare energie gaat voortaan de boventoon voeren. In het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam vind je veel installaties die van deze bron gebruikmaken.’ De studenten dienden tijdens deze workshop de installaties langs te gaan om te checken of deze putten uit duurzame energiebronnen. Voorbeelden van ‘goedgekeurde’ installaties bleken onder meer de douchewarmteterugwinning (restwarmte), zonneboiler (zonne-energie) en een warmtepomp. Installaties die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen bleken ook present, zoals een HRE-ketel (gas) en brandstofcel.

Waterstof
Docent Cor Scholte nam een workshop over waterstof voor zijn rekening. ‘Waterstof is het meest voorkomende element in het universum’, aldus Scholte. ‘Op aarde komen drie isotopen van waterstof voor: protium, deuterium en tritium. Je kunt op meerdere manieren waterstof maken; bijvoorbeeld uit fossiele brandstoffen, als bijproduct in de chemische sector bij het verkrijgen van chloorgas of door elektrolyse. In het laatste geval splits je water onder invloed van elektrische stroom, wat resulteert in waterstof.’

Domotica
Docent Mark Vos gaf de jongeren inspiratie om een woning slim te maken met behulp van domotica. ‘De voordelen van een slimme woning zijn talrijk’, vertelde hij. ‘Denk maar aan energiemonitoring, zorgtoepassingen (langer thuis blijven wonen) en comfort. Met de inzet van domotica laat je alle elektronische apparaten in huis met elkaar communiceren. Je kunt bijvoorbeeld je telefoon aan de verlichting koppelen. Wanneer je smartphone het wifi-signaal verliest, controleert het systeem in huis of alle lampen uitstaan. Zo bespaar je meteen op energiekosten. Jullie gaan vandaag aan de slag op een laptop om een domoticasysteem in te stellen.’

Trias Energetica
De laatste workshop van de dag betrof de Trias Energetica, een hulpmiddel bij het verduurzamen van gebouwen. ‘Dit systeem bestaat uit drie stappen:’, vertelde Durk Reitsma, ‘het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zonnepanelen) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen.’ Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen om hun eigen woning te verduurzamen. Aan de hand van een kaartspel liet Reitsma de studenten daarom kennismaken met 25 duurzame technieken, zoals isoleren, warmtepompen en zonneboilers. Als afsluiting van de Duurzame inspiratiedag woonden de jongeren de Duurzaam Doen Lezing over energiepositieve gebouwen bij.

Duurzaam Doen Huis
Het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is een levensechte leeromgeving voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de regio. Zij doen hier praktijkervaring op met de laatste duurzame technieken van 22 Nederlandse fabrikanten. Hiermee vervult Centrum Duurzaam meerdere beloftes van ROC Friese Poort: betrokken zijn bij de regio en mensen in staat stellen een leven lang te leren.

Bekijk de video die Durk Reitsma aan de studenten toonde:

Over de auteur

Richard Tjalsma -

Gerelateerde berichten

Comments are closed.